Van lijden tot heerlijkheid, ds. J. Mol

Van lijden tot heerlijkheid, ds. J. Mol
Model: 9789461151513
Beschikbaarheid: Op voorraad
Prijs: EUR 18,50
Excl. BTW: EUR 18,50
Aantal:  

Van lijden tot heerlijkheidDs. J. Mol

Op 31-10-2019 verschenen!

Voorwoord: ds. J. van Laar

Dit prekenboek bevat feeststoffen voor het kerkelijk jaar. Daarin zijn opgenomen een preek over Kerst, Lijden, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Deze zes preken zijn in de Gereformeerde Gemeente te Drachten gehouden.We worden in deze bundel dus bepaald bij de trappen van Christus’ vernedering en die van Zijn verhoging. Dominee Mol wijst erop dat deze gangen ook bevindelijk gekend moeten worden, wil het wel zijn. 

Speciaal voor ouderen is een duidelijk en groter lettertype gebruikt. De opbrengst komt mede ten bate van de Gereformeerde Gemeente te Drachten. Voor maximale opbrengst voor die gemeente kunt u uw bestelling mailen naar Gerben Jongsma: [email protected]

 

Overzicht van opgenomen preken:

Kerststof:  Geboorte van Christus in Bethlehem (Lukas 2:1-7)

Lijdensstof: De zielsontroering van Christus aangaande Zijn lijden en sterven ((Joh. 12:27-30)

Goede Vrijdag: Het sterven van de Middelaar (Lukas 23:45-49)

Pasen: De openbaring van de Heere Jezus aan Maria Magdaléna en Zijn discipelen (Markus 16: 9-14)

Hemelvaart: De Hemelvaart van Christus (Efeze 4:10)

Pinksteren: De uitstorting van de Heilige Geest of het feest der vervulling (Handelingen 2:1-4)

------------------------------------

Bestelstrook (mailen naar [email protected]):

O Ja, we nemen een abonnement op de themaprekenserie en krijgen € 5,00 korting op dit boek en andere boeken uit deze themaboekenserie

O Van de reeds verschenen delen wensen we nog: 1. Boetepreken / 2. Avondmaalspreken / 3. Bevrijdingspreken / 4. Weespreken / 5. Een Woord ter rechter tijd / 6. Belijdenis doen, en dan? / 7. Den loop geëindigd (laatste ex.) / 8. Verheft den Banier dl. 1 / 9. Verheft den Banier dl. 2 / 11. Zie, een zaaier ging uit, ds. E. Venema / 12. Dit is Gods vinger, ds. A. Schot e.a. 

O De nog te verschijnen delen wil ik DV gaan sparen. Bij opzegging ontvang ik nog 3 boeken uit deze themaprekenserie

Naam: .............................

Straatnaam: ......................

Postcode en Plaats:......................