Boekhandel webshop

Op zoek naar een boek buiten de uitgeverij? Bezoek onze vernieuwde boekenwebshop

Naar DeRamshoorn.nl

Catalogus 2023-2024

Nieuwe boeken en andere artikelen voor het hele gezin

Bekijk catalogus

Plichten der ouders ds J Koelman, naverteld door MJ Ruissen

Plichten der ouders ds J Koelman, naverteld door MJ Ruissen
Model: 9789461152541
Beschikbaarheid: Op voorraad
Prijs: EUR 17,50
Excl. BTW: EUR 17,50
Aantal:  

 

De plichten der ouders, Jacobus Koelman

Naverteld voor opvoeders en kinderen door M.J. Ruissen

Ouders en leerkrachten hebben een mooie, maar ook verantwoordelijke taak: het opvoeden van kinderen. Dominee Koelman heeft speciaal daarover een boek over geschreven: De plichten der ouders. In dit boek geeft hij veel praktische tips en pedagogische aanwijzingen hoe we dit in de praktijk vorm moeten geven. Hij onderbouwt dat steeds vanuit Gods Woord. Dat moet de enige leidraad zijn van ons pedagogisch handelen. Het doel van dominee Koelman is dat opvoeders en kinderen beseffen dat het houden van Gods geboden zo heilzaam is.

Dit boek is een hertaalde, verkorte weergave van dit opvoedingsboek. Het is de bedoeling van de auteur dat niet alleen opvoeders dit boek lezen, maar dat het ook aan de jeugd wordt voorgelezen. In het navertellen is geprobeerd in het spoor van dominee Koelman te blijven. 

In dit boek is verder opgenomen: ‘Eenvoudige catechisatie voor jonge kinderen’. De vragen en korte antwoorden zijn door dominee Koelman opgesteld. De bewijsteksten zijn hieraan toegevoegd. Oudere kinderen kunnen deze inprenten, terwijl jongere kinderen kunnen volstaan met het beantwoorden van de vragen.

 

Brief van dominee Koelman

Aan de gemeente van Sluis in Zeeuws-Vlaanderen,

Hierbij geef ik u een leidraad hoe u uw kinderen op moet voeden. Op dit moment weet ik niets beters voor u te doen dan dit aan u te schrijven. Maar omdat de Heere me daarvoor nog de gelegenheid geeft, vind ik het nodig u dit boek toe te sturen. Als u het nauwkeurig leest, verwacht ik dat het niet alleen voor uw kinderen, maar ook voor uzelf heel nuttig kan zijn.

Een van de belangrijkste taken die u hebt, is: voor uw kinderen te zorgen. Hierin mag u beslist niet gemakzuchtig zijn. Het moet steeds uw hoogste doel zijn dat de Heere door uw kinderen verheerlijkt wordt, ook al zijn ze nog zo jong.

Toen ik nog bij jullie was, heb ik gezien hoe rijk het onderwijs aan de kinderen gezegend kan worden. Nu ben ik in het verre Amsterdam en kan ik niet meer bij jullie zijn. Ik ben verbannen, wat mij veel verdriet doet.

Het is mijn sterk verlangen om weer onder u te werken. Het liefst zou ik tot het einde van mijn leven bij u blijven. Maar het is u bekend wie dit tegenhoudt. We moeten zeggen: ‘De wil van de Heere geschiedde.’ Wat God doet, is altijd het beste. Wij zijn maar kinderen en weten niet wat nuttig voor ons is. Onze Vader weet precies wat wij nodig hebben. Toch kan ik het niet anders zien als een zwaar kruis wat jullie en ik moeten dragen. Dat de wereldse mensen ons gescheiden hebben, terwijl Christus ons samengebracht had. We worden nu nog beproefd. Laten wij het van Christus verwachten en alleen op Hem vertrouwen.

Het kan zijn dat u gebreken in de dominees ziet die nu in Sluis staan. Stimuleer hen dat ze hun taak trouw waarnemen. En wees ijverig om datgene in de gemeente te doen waar uw predikant niet aan toekomt. Wees sterk en doe alle dingen uit liefde.

Uw liefhebbende dienaar, Jacobus Koelman

Amsterdam, 16 mei 1679