Boekhandel webshop

Op zoek naar een boek buiten de uitgeverij? Bezoek onze vernieuwde boekenwebshop

Naar DeRamshoorn.nl

Catalogus 2023-2024

Nieuwe boeken en andere artikelen voor het hele gezin

Bekijk catalogus

Onderzoekt de Schriften,Bijbels puzzelboek met uitleg Thirza Westerbeke

Onderzoekt de Schriften,Bijbels puzzelboek met uitleg Thirza Westerbeke
Model: 9789461151070
Beschikbaarheid: Op voorraad
Prijs: EUR 12,95
Excl. BTW: EUR 12,95
Aantal:  

Onderzoekt de Schriften

 

52 Bijbelse puzzels met toelichtingen voor jongeren

Thirza Westerbeke

Per 2 te bestellen voor 20,00: ISBN 9789461151308

 

PERSBERICHT BOEKPRESENTATIE

Op zaterdag 25 november vond de presentatie plaats van het boek ‘Onderzoekt de Schriften’, bijbelse puzzelboek met uitleg, geschreven door Thirza Westerbeke.

In de kelder van boekhandel Den Hertog te Middelburg waren heel wat kinderen en ouders meegekomen om dit bijzondere moment mee te maken. Het zat er helemaal vol. 

Uitgever MJ Ruissen gaf aan dat het een bijzonder boek is. Hij zei: ‘Niet eerder gaven we een boek uit, samengesteld door zo’n jong iemand.   Verder geeft het boek veel Bijbelkennis voor degenen die de puzzels maken. De puzzels gaan over allerlei geschiedenissen uit de Bijbel en zijn bedoeld om dagelijks de Bijbel te lezen.  Toch is het niet alleen een puzzelboek; het is ook een leesboek. Links naast elke puzzel staat te uitleg, de toelichting. Geschreven door de moeder van Thirza, Dinny Westerbeke. Omdat er 52 puzzels in staan, kan er een jaar lang wekelijks in gepuzzeld worden. Ook staan er staan vragen in die met elkaar besproken kunnen worden.'

Verder gaf de uitgever het eerste exemplaar aan Thirza en haar moeder, die vervolgens uitleg gaven hoe ze tot de samenstelling van dit boek gekomen zijn. Thirza gaf aan dat ze altijd graag puzzelde en zodoende allerlei puzzels over de Bijbel is gaan verzinnen. Dinny verzamelde woorden en begrippen uit de puzzel en schreef vervolgens de toelichting. 

Vervolgens kregen de kinderen een kopie van een woordzoeker en gingen ijverig aan de slag. Thirza gaf hier en daar wat aanwijzingen. Het viel op dat het voor niemand te moeilijk was en dat ook pientere kinderen het puzzelboek niet te gemakkelijk vonden. Wie klaar was, deed de puzzels in een bak, waar vervolgens iemand een goede oplossing uit mocht halen. Dat kind kreeg de hoofdprijs: het nieuwe puzzelboek. De andere kinderen kregen de nieuwe studieplanner die ze goed op school konden gebruiken om hun huiswerk te plannen.

Het puzzelboek 'Onderzoekt de Schriften' is te koop in elke boekhandel voor 12,50. Maar schaft u er 2 aan, dan wordt het 10,00 per boek. Voor meer info: www.ramshoorn.nl

FLAPTEKST

Het maken van puzzels en het oplossen van raadsels is een leerzame bezigheid. Het is onze opdracht om dagelijks de Schriften te onderzoeken en in de Bijbel te lezen. Vandaar dit Bijbelstudieboekje met puzzels.

 

In totaal staan er in dit boek 52 puzzels met toelichtingen over bekende en onbekende Bijbelgedeelten. De christelijke feestdagen, zoals Advent, Kerst, Goede Vrijdag, Hemelvaart, Pasen en Pinksteren, worden ook behandeld. Zodoende kan men een jaarlang wekelijks puzzels maken en de toelichtingen erbij lezen.

Tevens kan dit Bijbels puzzelboek ook dienstdoen als Bijbelstudieboek. De toelichtingen worden afgesloten met twee gespreksvragen, een Psalm, en een Bijbelgedeelte dat erbij hoort. Daardoor heeft dit puzzelboek duidelijk een meerwaarde voor de huisgodsdienst.

De auteur heeft op jonge leeftijd dit puzzelboek samengesteld. Haar moeder heeft de Bijbelse verhalen geschreven, ter toelichting op de puzzels.

Doelgroep: Jongeren vanaf 8 jaar en Bijbelstudiegroepen.

 

Inhoudsopgave

 

1. Zondag 1: de enige troost

2. De Bijbelboeken

3. Genesis: de schepping, zondeval en zondvloed

4. Zon, maan en sterren

5. Dieren in de Bijbel

6. Sodom en Gomorra

7. Abraham en Izak

8. Namen in de boeken van Mozes

9. De tabernakeldienst

10. Richteren

11. Het leven van Simson

12. Ruth

13. Het lijden van de Heere Jezus

14. Verder over het lijden van de Heere Jezus

15. Pasen, de opstanding van de Heere Jezus

16. Samuël

17. Koningen en Kronieken

18. Elia en de raven

19. Ezra

20. De hemelvaart van de Heere Jezus

21. Pinksteren

22. Nehemia

23. Esther

24. Job

25. Psalm 22

26. Psalm 119

27. Muziek in de Bijbel

28. Het huwelijk

29. De Prediker

30. Het Hooglied van Salomo

31. Klaagliederen van Jeremia

32. Joël

33. Amos

34. Obadja

35. Jona

36. Nahum

37. Dochters in de Bijbel

38. Offers in de Bijbel

39. Namen van Christus

40. Eigenschappen in de Bijbel

41. Roeping en zalving

42. De discipelen

43. De wonderen van de Heere Jezus

44. Gelijkenissen

45. De wijze en dwaze maagden

46. De zendingsreizen van Paulus

47. Schipbreuk op zee

48. Filémon

49. Geloofshelden uit Hebreeën

50. Brieven aan de zeven gemeenten van Klein-Azië

51. Advent

52. Lofzangen bij de geboorte van de Heere Jezus

 

Zondag 1: de enige troost

Achter in je Bijbel staat de Heidelbergse Catechismus. Deze Catechismus is geschreven door Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus, twee geleerde mannen uit Duitsland. Ze woonden in Heidelberg. Daarom heet de Catechismus de ‘Heidelbergse Catechismus’.

 

Het is een samenvatting van alles wat in de Bijbel geleerd wordt. Deze samenvatting hebben Ursinus en Olevianus verdeeld in tweeënvijftig stukken. In de vorm van vragen en antwoorden proberen ze iets duidelijk te maken. Onder iedere vraag en antwoord staan Bijbelteksten. Zo weet je dat alles wat in de Catechismus staat ook echt in de Bijbel terug te vinden is.

 

In Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus gaat het over troost. Weet je welke troost? De troost die het belangrijkste is. Deze troost krijgen diegenen, die met lichaam en ziel het eigendom van de Heere zijn geworden. Deze troost ontvangen ze door de bekering.