Boekhandel webshop

Op zoek naar een boek buiten de uitgeverij? Bezoek onze vernieuwde boekenwebshop

Naar DeRamshoorn.nl

Catalogus 2023-2024

Nieuwe boeken en andere artikelen voor het hele gezin

Bekijk catalogus

H17. John Knox de hervormer van Schotland, P. de Zeeuw JGzn

H17. John Knox de hervormer van Schotland, P. de Zeeuw JGzn
Model: 9789461150844
Beschikbaarheid: Op voorraad
Prijs: EUR 16,95
Excl. BTW: EUR 16,95
Aantal:  

ABONNEMENT OP DE HISTORISCHE SERIE

U bent ingelogd bij de gegevens van een deel uit de historische serie. Alle boeken van deze historische serie zijn geschikt voor jong en oud. We raden u aan om een abonnement op deze serie te nemen. U krijgt dan een korting van 5 euro per boek. Met een abonnement kunt u de overige delen dus ook goedkoop aanschaffen zo lang de voorraad strekt. Bij verzending voor abonnees hanteren we de stelregel dat we ongeveer de helft van de portokosten in rekening brengen. Dat komt uit op 2,50 euro korting per boek. Wanneer u levering via uw boekhandel laat lopen, bespaart u die portokosten. Opzeggen kan altijd. Alleen ontvangt u daarna nog 3 delen. 

 

Ja, we nemen een abonnement op de historische verhalenserie en zenden per mail onze gegevens en wensen naar [email protected]:

0 We nemen een abonnement en ontvangen het nieuwste deel met 5 euro korting: € 11,95

0 We bestellen ook de volgende delen uit deze serie:  .................................... (Alleen de nummers opgeven is al voldoende. Wanneer u 4 boeken tegelijk besteld, is het franco)

0 We noemen de boeken uit deze serie op die we al hebben. We verzoeken u deze boeken niet meer te leveren. We hebben al: ........................... (die boeken hoeven we dus niet meer)

0 Gewenste levering: rechtstreeks (incasso is mogelijk) / boekhandel ............... te .....................

 

Naam: .................................................

Straat: .....................................

Postcode en Plaats: ......................................

 

John Knox

De hervormer van Schotland (± 1514 -1572)

P. de Zeeuw JGzn

Wanneer John Knox als galeisslaaf de torens van St. Andrews in de verte ziet, gelooft hij dat hij naar zijn gemeente zal terugkeren. Ondanks vijandelijke bedreigingen wordt hij de grote hervormer van de Schotse kerk.

 

John Knox woont in Schotland in de buurt van de stad Edinburgh. Eerst heeft hij voor priester geleerd op de universiteit van St. Andrews. Maar hij is ervan geschrokken dat de Rooms-Katholieke Kerk mensen die de Heere oprecht dienen, durft te vervolgen en te doden. In het bijzonder heeft die het nu gemunt op dominee Wishart. Daarom beschermt John hem met een scherp zwaard dat hij altijd bij zich draagt.

Toch kan hij niet voorkomen dat de kardinaal van St. Andrews, de dienaar van de paus, dominee Wishart naar de brandstapel stuurt. Binnen een week wordt de kardinaal voor deze gruweldaad gestraft en St. Andrews verandert in een gereformeerd bolwerk. John Knox wordt daar dominee.

Maar dan verovert een Frans leger St. Andrews en John Knox wordt gevangen genomen. Als galeislaaf wordt hij vastgeketend op de roeibank. Maar zo is hij het middel tot de bekering van de verrader van dominee Wishart.

Na een twee jaar krijgt dominee Knox de vrijheid terug en worden zijn kettingen losgemaakt. Opnieuw wordt hij predikant te St. Andrews en ondanks vijandelijke bedreigingen groeit hij uit tot de grote hervormer van de Schotse kerk.

 

CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

 

P. de Zeeuw JGzn

 

John Knox – De hervormer van Schotland (± 1514-1572) / P. de Zeeuw JGzn, bewerker M.J. Ruissen

- Goes: De Ramshoorn -

ISBN 9789461150844

NUR 242

Trefw.: kerkhervorming, John Knox, Schotland

 

Eerdere drukken:

Samenvoeging van:

De galeislaaf van St. Andreas

 • De galeislaaf van St. Andreas. Een verhaal uit het leven van den Schotsen hervormer John Knox (Meinema)
 • De galeislaaf van St. Andreas (De Banier 1993)
 • Die Galeislaaf van St. Andrea. Helde van die Hervorming (Uitgewery Culemborg + Christen-Studenteverenigingmaatskappy 1957)

De predikant van St. Andreas

 • De predikant van St. Andreas. Verhaal uit de tijd van de hervorming in Schotland 1559 (Meinema)
 • De predikant van St. Andreas (De Banier 1993)
 • The preacher of St. Andrews. A reformation story (Bible Truth Books 1958 )

 

Illustraties:

Omslagillustratie: Rino Visser, Goes

Oude illustraties: Hfdst 1 t/m 12: J.H. Isingsein, hfdst. 13 t/m 27: Menno, Overige illustraties: Jaap Kramer

 

 

© 2015    Uitgeverij De Ramshoorn

Putwei 6 - 4464 BT Goes - tel. 0113-230340

fax. 0113-218691 - [email protected] - www.ramshoorn.nl

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een computerbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

 

Inhoudsopgave

 

Ter inleiding

 1. Als het verraad loert …
 2. Als het kalf gehaald wordt
 3. De verrader doet zijn werk
 4. Zo sterven de kinderen van God
 5. De weg van de goddelozen
 6. De dominee van St. Andrews
 7. De vijand voor de poort
 8. Naar de galeien
 9. Een vriend in nood
 10. Een andere buurman
 11. Goede berichten
 12. Eindelijk vrij
 13. De woedende stier
 14. ‘Waar bent u al die tijd geweest, dominee?’
 15. Gregory Mac Tomkins neemt zijn maatregelen
 16. William Spalding vertelt een akelig verhaal
 17. ‘Heren! John Knox is teruggekeerd!’
 18. Het boekje van John Knox gevonden
 19. Ralph wordt boer
 20. De neus van de heilige Cecilia gebroken
 21. Wat Jack in de bedstee hoort
 22. De linnenwever is een slim mannetje
 23. De onderduiker
 24. Een verboden preek
 25. ‘Ik zal eens met je vader gaan praten, Jack!’
 26. De predikant van St. Andrews
 27. John Knox’ laatste levensjaren

 

Ter inleiding

Dit boek is een samenvoeging van twee boeken van P. de Zeeuw JGzn over het leven van John Knox. ‘De galeislaaf van St. Andreas’ bevat het eerste deel van dit boek, ‘De predikant van St. Andreas’ het tweede deel.

Om er een vloeiend geheel van te maken is het laatste hoofdstuk van deel 1 – dat een samenvatting is van deel 2 – weggelaten. Middels enkele toevoegingen is de sprong in de tijd verklaarbaar gemaakt. Het eerste deel handelt over zijn roeping tot predikant en zijn gevangenneming op een Frans galeischip. Het tweede deel gaat over zijn terugkeer naar St. Andrews en de bloei van de Schotse kerk, ondanks hevige aanvallen hierop.

Uiteindelijk belandt John Knox in Edinburgh waar hij tot zegen mag arbeiden. Over de laatste levensfase van de hervormer zwijgt P. de Zeeuw. Als eindredacteur hebben we gemeend er goed aan te doen deze periode in een laatste hoofdstuk te beschrijven. Tevens is extra in dit boek vermeld dat Knox getrouwd geweest is met twee veel jongere vrouwen en dat hij kinderen bij beiden kreeg. Zijn vriendschap met Calvijn en zijn betekenis voor de Engelse vluchtelingengemeente is ook in het verhaal ingeweven, zodat dit boek een completer beeld geeft van de grote hervormer van de Schotse kerk.

 

Het boek kan al gelezen worden door kinderen vanaf tien jaar, maar ook ouderen kunnen er veel lering uit trekken. Juist vanwege de eenvoudige, boeiende verhaaltrant van P. de Zeeuw is dit boek een aanrader, ook voor oudere lezers.

Het is onze hoop dat dit boek in gezinnen en scholen mag functioneren als (voor)leesboek en tevens onze bede dat de gedachtenis van de rechtvaardige tot zegen mag zijn. Niet in het minst ziende op Gods grote daden in de geschiedenis van de Schotse kerk.

 

M.J. Ruissen, bewerker en medeauteur

 1. Als het verraad loert …

 

De bijeenkomst is geëindigd. De grijze leraar George Wishart heeft zojuist zijn dankgebed gedaan. Nu staat iedereen rondom de ruwhouten tafel, waarop de Bijbel nog opengeslagen ligt.

‘Wie is vanavond aan de beurt om vader Wishart naar huis te begeleiden?’ wordt er gevraagd.

‘Ik!’ klinkt het kort en krachtig uit de mond van een stevig gebouwde man, met donkere oogopslag.

‘O, broeder Knox. Dan is vader Wishart in goede handen en komt hij vast en zeker veilig thuis!’

‘Zo de Heere het wil’, laat Knox erop volgen en dan vraagt hij: ‘Waar is het zwaard? Ik ben bij het lezen van de boeken van Augustinus de Bijbel gaan waarderen. Daarom wil ik mijn beste vriend dominee Wishart verdedigen. Ik heb gezien hoe Hamilton de marteldood stierf en wil hem bewaren voor hetzelfde lot. Hij is verbannen geweest, maar nu wordt hij weer bedreigd.’

Iemand overhandigt Knox[1] een groot scherp­ geslepen zwaard, dat hij in zijn rechterhand neemt. Ondertussen doen een paar broeders de dappere leraar Wishart zijn wijde zwarte mantel om.

Wishart is een man van bijna tachtig jaar, maar hij is nog zeer vitaal voor zijn leeftijd. Onbevreesd verkondigt hij in Edinburgh en omgeving het vrije Evangelie. Maar hij moet voorzichtig zijn, want het verraad loert van alle kanten.

 

Kardinaal[2] David Beaton die op het kasteel van St. Andrews woont, is een gevaarlijke vijand. Hij wil niets weten van hen die willen leven naar Gods Woord. Jaren geleden bracht diens oom Jacob Patrick dominee Hamilton al op de brandstapel. Dat gebeurde in 1528 en sinds die tijd volgt Beaton dit verkeerde voorbeeld. Fel bestrijdt hij de ketters.

Omdat het hier in Edinburgh voor dominee Wishart zo gevaarlijk is geworden, is afgesproken dat voortaan elke avond een van de broeders de geliefde leraar naar huis zal brengen. De begeleider loopt dan met een ontbloot zwaard in de hand voor de grijsaard uit.

Deze avond is het de beurt aan John Knox. Hij heeft de knop van de deur al in de hand om voor de leraar uit het huis te verlaten, als een van de broeders hem nog naroept: ‘Dus nu hebben we het goed afgesproken, broeder Knox? Morgenavond weer hier in deze woning. We zijn hier tamelijk veilig en als de vijand ons in ’t oog krijgt, is het vroeg genoeg om ergens anders te gaan ver­gaderen!’

‘Als God het wil, zal ik present zijn’, antwoordt Knox. ‘Kom, vader Wishart, zal ik u maar voor­gaan?’

Hè, schiet daar nu om de hoek van het huis een gedaante weg? Och kom, dat kan niet. Toch is Knox er niet gerust op. Als het toch eens waar is … ‘Wacht u een ogenblik hier bij de deur, vader Wishart’, zegt hij. ‘Ik ben zo weer terug.’ En meteen glipt hij langs het huis de hoek om. Geen tien tellen later is hij weer terug.

‘Niets te zien, hoor’, zegt hij lachend. ‘Ik dacht het wel, wie zou ons hier ook zoeken?’

‘Vertrouwde je het niet?’ vraagt Wis­hart.

‘Ik dacht dat ik iemand zag weghollen juist op het ogenblik dat wij het huis verlieten. Maar ik heb me vergist.’

Zwijgend stappen de twee mannen door de smalle, donkere straten van Edinburgh. Knox houdt het zwaard stevig in de vuist gekneld en speurt scherp door de duisternis. Af en toe blijft hij staan om achterom te kijken of er ook iemand is, die hen achtervolgt. Maar er is niets verdachts te zien. Het is ook moeilijk om iemand te zien onder de lage luifels van de huizen. Onder die luifels is het immers aardedonker.

 

[1] Hoe oud John Knox nu precies is, weten we niet, maar hij is in of rond 1514 geboren in Haddington, een marktstadje ten oosten van Edinburgh.

[2] Hoogste functie in de Roomse Kerk na de paus.