Boekhandel webshop

Op zoek naar een boek buiten de uitgeverij? Bezoek onze vernieuwde boekenwebshop

Naar DeRamshoorn.nl

Catalogus 2023-2024

Nieuwe boeken en andere artikelen voor het hele gezin

Bekijk catalogus

Het leven en sterven van meneer Kwaad naverteld door M.J. Ruissen

Het leven en sterven van meneer Kwaad naverteld door M.J. Ruissen
Model: 9789080238916
Beschikbaarheid: Op voorraad
Prijs: EUR 19,50
Excl. BTW: EUR 19,50
Aantal:  

Het leven en sterven van meneer Kwaad, naverteld door MJ Ruissen

Tegenhanger van 'De Christenreis'. Beschrijft het zondige leven en uitzichtloze, kalme sterven van een goddeloze die alle waarschuwingen in de wind sloeg en zich verhardde in het kwaad. Bunyan doet dit aan de hand van een leerzame samenspraak tussen twee godvrezende mannen die aan de hand van actuele gebeurtenissen elkaar vertellen dat God het kwade straft. 

Aan de hand van voorvallen uit de tijd van John Bunyan wordt de betekenis van de Tien Geboden wel heel dichtbij gebracht.

 

Bunyanset
Dit is het vierde deel van de Bunyanserie. Deze delen zijn allen voorzien van gespreksvragen en eenvoudige vragen voor kinderen Aanschaf van alle delen in een koop: 15,00 ipv 18,50 per boek.

 

Deel 1: De Christenreis

 

Deel 2: De Christinnereis

Deel 3: De Heilige Oorlog

Deel 4: Het leven en sterven van meneer Kwaad

===================================================

Bestelstrook (mailen naar [email protected])

Ja, ik bestel:

... ex. Bunyanset, 4 delen voor € 15,- per stuk. Totaal € 60,-

Naam: ………………………………………………….....................
Adres: ……………..…………………………………………………
Postcode en Plaats: …………………………………………………..

========================================================


Voorwoord van John Bunyan

Reeds eerder vertelde ik in De Christenreis de pelgrimstocht van Christen. Daarin stelde ik u de reis van Christen voor. U hebt hem op zijn pad door deze wereld kunnen volgen. Tenslotte is hij aangeland in de hemelse heerlijkheid.

Bij velen in ons land is De Christenreis goed ontvangen. Nu kwam de gedachte in mij op om in dit boek niet de reis naar de hemel te beschrijven, maar de reis naar de hel. Zoals de titel aangeeft, gaat het over: Het leven en sterven van meneer Kwaad.

De geschiedenis van meneer Kwaad heb ik geschreven in de vorm van een samenspraak. Het zijn meneer Wijsman en zijn buurman Oplettend, die met elkaar in gesprek raken over meneer Kwaad. Deze buurmannen zijn goede vrien­den van elkaar en stellen elkaar voortdurend vragen. Dit maakt het verhaal levendig en leerzaam. Ik hoop daarom, dat u het boek tot het einde toe zult lezen.

Uw persoonlijk behoud en dat van het land

Daaraan wil ik direct toevoegen dat ik zo weinig mogelijk ben afgeweken van wat ik zag en hoorde. Ik geloof dat ik gerust mag zeggen, dat alle beschre­ven zaken ook werkelijk zo worden gespeeld op het toneel van deze wereld. Ik zag ze vaak genoeg met mijn eigen ogen. De beschrijving van het leven en ster­ven van meneer Kwaad berust op waarheid. Wees daarom overtuigd van mijn bedoeling. Ik teken Kwaad vanaf zijn prille jeugd tot aan zijn dood. Ik hoop dat u het verhaal op u zelf toepast. Dan is het niet langer een vreemde meneer Kwaad die zondigt, maar dan bent u de schuldige! Laat dit boek voor u een spiegel zijn, waarbij u uzelf moet afvragen of ook uw treden nog de hel vasthouden.

Denk niet: Ik heb niets met Kwaad te maken, want hij is nu toch dood. Ik hoef me om zijn zonden niet druk te maken. Wees verstandig en onderzoek of u nog hoort bij de familie van meneer Kwaad. Want Kwaad heeft over de hele wereld veel familiebetrekkingen nagelaten. Het is waar dat enkele familieleden hun eeu­wige bestemming al hebben bereikt. Maar toch zijn er nog duizenden en dui­zenden achtergebleven: broers en zusters, neven en nichten, ja, een ontelbare menigte vrienden van meneer Kwaad. Ik moet zeggen dat er in de wereld bijna geen huisgezin, vriendenkring of gemeente te vinden is, waar hij niet een broe­der, neef of vriend heeft nagelaten. Ja, alle mensen horen van nature bij de fami­lie van meneer Kwaad.

Met dit boek heb ik een boodschap van de Koning te brengen. Ik hoop dan ook dat deze in veel huisgezinnen zal binnenkomen. Daarbij doel ik op alle verra­ders die daar worden gevonden. Ik verwacht dat het schot velen zal treffen en verwonden, want onze velden zijn vol met zulk wild.

Wanneer u door dit boek wordt getroffen, raakt u verwond in het hart. Zo’n wond kan weer genezen. U bent dan even geschrokken van de straf die u te wachten staat. Maar al gauw sust u uw geweten; u denkt dat u niet zo’n haast hoeft te maken met de dienst aan God. U stelt uw bekering uit. Dat zou ontzet­tend vreselijk zijn.

Ik hoop vooral dat u door het lezen van dit boek een dodelijke wond oploopt. Dat is het werk van Gods Geest. Zou dat niet het grootste wonder zijn? U kunt dan niet langer rustig in uw zonde verder leven. U krijgt er erg in dat u op de brede weg wandelt, die eindigt in het eeuwige verderf. Het loon van de zonde is de dood. De zonde maakt scheiding met de Heere. U komt er dan achter dat u de Heere mist. O, wat zal uw hart uitgaan naar Zijn liefde! U gaat net zoals de pelgrim uit de Christenreis op reis naar de hemel stad, omdat stad Verderf niet langer aantrekkingskracht op u heeft.

Ik kan niet bepalen voor wie de Heere dit boek tot zaligheid zal zegenen. Dat geheim is voor de Heere. Ik heb alleen de lont aangestoken. Nog even en het kruit zal in de kruitpan ontploffen. De knal zal spoedig worden gehoord[1].

Ik vertelde u al dat Kwaad veel vrienden en familieleden heeft achtergelaten. Ons land schudt en wankelt door de schuldenlast die Kwaad en zijn vrienden hebben gemaakt. Ja, op heel de aarde overtreedt men Gods gebod. Daarom strompelt de aarde als een dronken man, die elk ogenblik dreigt te bezwijken. Ik bid God dat Hij hen zal bekeren of hun goddeloosheid intomen, want zij zijn een pest en een plaag voor het land.