Boekhandel webshop

Op zoek naar een boek buiten de uitgeverij? Bezoek onze vernieuwde boekenwebshop

Naar DeRamshoorn.nl

Digitale Paasverhalen + Paasplaat

Digitale Paasverhalen + Paasplaat
Model: paas
Beschikbaarheid: Op voorraad
Prijs: EUR 10,00
Excl. BTW: EUR 10,00
Aantal:  

Inhi

Inhoud Digitale Paasverhalenset:

- 14 paasverhalen

- 2 paasgedichten

- 3 kleurplaten voor kinderen

 

Extra te bestellen:

Paasplaat als uitdeelplaat met afbeelding 'Hij is hier niet' en op de achterzijde kleurplaat 'De Heere is waarlijk opgestaan'

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, ik bestel (mail naar [email protected]):

​O Digitaal Paasverhalenset 10,00

​O Digitale Voorleesverhalenset, R. Hoogerwerf-H en R. Quist. bevat ook paasverhalen 10,00

O Paasplaat 'Hij is hier niet'


Staffelprijs bij aanschaf Paasplaat:

Per stuk 1,50

​Bij 10 of meer: 1,00

​Bii 100 of meer: 0,85

 

Naam: .................................

Straatnaam: ........................

​Postcode en Plaats: ....................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Korte inhoudsweergave van de paasverhalen:

1. Paasfeest in de catacomben, R. Hoogerwerf-Holleman

leesfragment

‘Halt!’ schreeuwt opeens een zware mannenstem. Deze soldaten te paard kijken de vrouwen grijnzend aan. De hoofdman van de troep loopt dreigend op hen af. En snauwt hen toe. ‘Waar gaat de reis naar toe, kom zeg op! Wat doen jullie hier dat zal niet veel goeds zijn!’ Op het slechte pad soms?

O, een vurig gebed tot Hem die helpt in nood, stijgt op naar de hemel. ‘Geef mij de woorden in de mond, Heere’, bidt Sidonia.

 

2. Ons Pascha is voor ons geslacht, R Hoogerwerf-Holleman

leesfragment

Mirjam zucht... Van bin­nen, in haar hart, is er ook oorlog. De vrede met God, waar naar haar hart verlangt, is evenmin te vinden.

Vroeger, toen zij onderge­doken was bij een predikantsgezin op de Veluwe, heeft Mirjam wel gehoord dat het christelijk Paas­feest een heel andere bete­kenis heeft dan wat zij, als joden, herdenken. De christenen geloven in Jezus van Nazareth als de Messias, Die komen zou in de wereld en aan het kruis is gestorven en daar­na opgestaan... 0, destijds had ze soms de overtui­ging dat Hij inderdaad ge­komen was om de zond­aren zalig te maken. Maar dat is weer weggeëbd sinds zij met Jacob om­gaat.

 

 

3. Een Paasgroet uit Rijssen, R. Hoogerwerf-Holleman

leesfragment

In vroeger tijden woonden er in het stadje Rijssen veel kinderen Gods. Er wa­ren straten waar huis aan huis mensen woonden, die de Heere vreesden.

Daar was onderlinge liefde en verbondenheid met el­kaar en men wist ook van elkaars noden af. Zij zoch­ten elkaar veel op. Die bezoekjes dienden om de gemeenschap der heiligen te onderhouden.

 

4. Een andere Pasen, Van Belzen

leesfragment

Straks is het Pasen. We zitten in de lijdensweken, dan wordt we er weer bij bepaald, dat de Heere Jezus aan het kruis stierf voor de zonden van Zijn volk. Nu ze zelf aan de lijve ondervonden heeft wat lijden is en het ook zo van dichtbij ziet, begrijpt ze nu iets van de betrekkelijkheid van haar bezit.

Joop haar man, wat was ze bang dat ze hem verliezen zou …

 

5. Charlie, de trommelslager (gedicht)

Ds. DJ Budding

Charlie, de hoofdpersoon van dit gedicht, heeft tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, die woedde van 1861 tot 1865, aan de zijde van de noordelijke staten gestreden tegen de Zuidelijke staten. De overwinning van de Noordelijke staten leidde tot afschaffing van de slavernij.

 

6. Tweemaal gered (gedicht), Ds. DJ Budding

Samenvatting:

De kleine Henry moet eerst zijn vader verliezen. Zijn moeder die de huur niet betalen kan, vlucht de bergen in, en sterft daar van de kou. Henry wordt gered. Later hoort hij hoe Christus stierf aan het kruis. Nu wordt hij tweemaal gered.

 

 

7. Het wonder in Eskimoland

Leesfragment:

Op een dag komt de zendeling Inajoe opzoeken. De Eskimo zit in een hoek van zijn hut. Hij kijkt naar de zendeling. Als die hem iets vraagt, geeft hij haast geen antwoord. Hij gromt maar wat.

En als hij wil gaan vertellen van de Heiland, die op aarde kwam voor een Eskimo, dan stuift hij plotseling op: ‘Ik heb niets met u te maken, niets! Weet u wanneer ik dat zal geloven? Als ik een wonder zie, met mijn eigen ogen. En nou moet u gaan, direct!"

In de ogen van Inajoe flikkert de haat. Het is niet de haat tegen de vreemdeling, het is de haat tegen de onbekende Heere. Hij balt zijn vuist en hard zegt hij: "Als u nog een maal een voet in mijn hut zet, dan steek ik u overhoop."

 

Samenvatting:

Als het paasfeest wordt is Inajoe niet thuis gekomen en het is zo koud! Als hij niet gevonden wordt, zal hij bevriezen. De zendeling wil hem gaan zoeken, maar niemand wil hem helpen. Tenslotte gaat hij samen met de vader Inajoe op zoek. Als ze hem vinden komt een ijsbeer de arme jongen achterna …

 

Doelgroep:

Jeugd en volwassenen

 

8. HET PAASFEEST VAN DE KLOKKENSCHIPPER

Leesfragment:

Ja, zo was hij, die bonkige maar eerlijke kerel van de Ge­zina II.

Het was in 1944, dat hij enkele weken voor Pasen de op­dracht kreeg voor een vreemd vrachtje. De bezettende macht - het was toen immers oorlog - beval hem door middel van het bevrachtingskantoor, kerkklokken naar Lobith te varen, waar ze dan op een groter schip verhaald zouden worden.

Het was een vracht van achtentwintig luidklokken, uit ver­schillende kerktorens gehaald.

Maar die opdracht zinde de schipper van de Gezina II niet. “Trijntje, zei hij tot zijn vrouw, ik voer die vracht niet uit! Hoeveel keren hebben we op zondag niet ergens voor de wal gelegen en dan geluisterd naar de beierende kerk­klokken? Dan zeiden we tot elkaar: 't Is Gods stem, die roept ... en we gingen naar de kerk. Moet ik nu de stem van God het land uit gaan varen? Dat kán ik niet, Trijntje. Ik zal het niet en ik mág het niet.”

 

Samenvatting:

Maar de schipper werd gedwongen. Anders zou hij zijn schip kwijtraken. Onderweg wordt hij beschoten. Het schip dreigt te zinken, maar het gelukt de vrouw het schip op de drooggelopen oevers van de rivier te krijgen. Het schippersechtpaar moet paasfeest met de Duitsers meevieren. Maar dan bedenkt de schipper een list om de klokken te redden …

 

Doelgroep:

Prachtig paasverhaal uit de Tweede Wereldoorlog voor jong en oud.

 

9. Jakob’s zoektocht, Marianne van Voorden-den Braber

Samenvatting

De oude Jakob moet het als weduwnaar het zonder zijn godvrezende vrouw stellen. Het is zo leeg vanbinnen en zo stil in huis. Zijn kleinkinderen zijn weer naar huis gegaan en hen op bellen om te zeggen dat hij het zo moeilijk heeft, wil hij niet.

Dan komen er twee kerkenraadsleden. Maar hun onderzoekende vraag brengt hem alleen in de schuld. Na een onrustige nacht wordt hij plotseling gebeld: er is een kleindochter geboren. Over een paar dagen zal het Pasen zijn. De herdenking daaraan wordt hem tot zegen.

 

10. Paasgroet uit Rijssen - R. Hoogerwerf-Holleman                   

Dina mag de week voor Pasen de opgestane Paasvorst leren kennen. Het wordt in Rijssen bekend. Gods volk stroomt samen bij haar en maakt de Heere groot. Maar haar overbuurvrouw is jaloers. Zij mist dit leven.

‘s Nachts krijgt ze er worstelingen mee en in de vroege Paasmorgen mag zij Dina wakker maken met de uitroep: ‘Hij is ook van mij gezien!’

 

                                               

11. De oude Jacob - R. Hoogerwerf-Holleman

Op tweede Paasdag vertelt de oude Jacob naar aanleiding van ‘Vertrouwende dit­zelve, dat Hij, Die een goed werk begonnen heeft, (dat) voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus’, uit de Filippenzen brief hoe deze tekst jaren geleden van kracht werd in zijn leven. De tekst heeft hij in het deksel van een tabaksdoos ingekerfd en mag hem tot troost zijn.

Berust op waarheid.

 

12. Nog enkele dagen en het zal Pasen zijn - R. Hoogerwerf-Holleman

Jaantje is bezig de kippen te voeren. Zo meteen zal ze de eieren uit de leg­e nesten halen. Ze brengt de eieren naar de markt.

Maar haar buurman wil haar niet groeten, omdat ze van de zwartekousenkerkje is. Er groeit wraakzucht in haar.

Maar haar oude vader waarschuwt haar en wijst haar op de Paaskoning. Na drie jaren is buur Janis krom vanwege de ziekte van Bechterew. Dan pas komt er een groet over zijn lippen, tot vreugde van Jaantje.

 

13. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht - R. Hoogerwerf-Holleman

Mirjam Cohen staat voor het raam van de tweepersoons flat in de stad Jeru­zalem. Ze overziet de om­trek en staart in de neveli­ge verten. Daarginds ligt de Olijfberg, die met zijn top boven de olijfhof uit­steekt. De hof van Gethse­mané is voor de christe­nen een heilige plaats, weet de jonge vrouw bij het venster. Het Kidrondal is nauwe­lijks te onderscheiden door de dauw die omhoog rijst.

Ze is afkomstig uit Amsterdam, waar ze aan de holocast ontsnapte. Toch kan ze Paasboodschap die ze op de Veluwe te horen kreeg niet vergeten …

 

 

14. Poeangko’s opstanding

Meester De Bruyn heeft in Indië gewerkt. Het was toen nog een Nederlandse kolonie. Nu is hij meester en hoort hij in de klas kinderen praten wat ze denken wat de betekenis van Pasen is.

Dan gaat hij vertellen hoe hij in de binnenlanden van Celebes een onvergetelijk Paasfeest meemaakte, waarin het mocht ervaren wat Pasen voor een christen betekent.

 

15. John Coleridge Patteson

Sportman en Zendeling (1827-1871)

Patteson vertrekt als zendeling in Melanesië, een eilandengroep in de Stille Oceaan. Zijn oude vader offert hem op voor de dienst aan de Heere. Moeilijk zijn deze eilanden bereikbaar. Groot is de weerstand van de bevolking, omdat er zo veel slavenhalers veel mensen roven. Toch lukt het Patteson om het vertrouwen te winnen en jonge mensen op een Bijbelschool een goede opleiding te geven.

Velen leren de opgestane Levensvorst als hun Heiland kennen en wordt het Pasen in veler harten. Patteson moet ervaren dat een dienstknecht niet meer is dan zijn heer. Hij wordt door de heidenen gedood en door God thuisgehaald.

 

 

 

16. Het paasvuur, P. de Zeeuw J.G. zn

Lubbert van Dasselaar wordt door zijn vriend Jannes aangepord om het paasvuur net buiten het dorp bij te wonen. Zijn weigering leverde hem veel spot op.

Op de avond dat het paasvuur wordt ontstoken gaat hij toch weg, zijn in ongeruste toestand achter latend. Zij ligt voor hem op de knieën. Lubbert wil het paasvuur passeren, maar dan gebeurt er een vreselijk ongeluk ...