Boekhandel webshop

Op zoek naar een boek buiten de uitgeverij? Bezoek onze vernieuwde boekenwebshop

Naar DeRamshoorn.nl

Digitale Kerstverhalen 2012, R. Hoogerwerf-H e.a.

Digitale Kerstverhalen 2012, R. Hoogerwerf-H e.a.
Model: 2012
Beschikbaarheid: Op voorraad
Prijs: EUR 5,00
Excl. BTW: EUR 5,00
Aantal:  

Digitale Kerstverhalen 2012

 

Lees dit eerst

Kerstverhalen in bijlage zijn allen auteursrechtelijk beschermd. Ze mogen alleen voor eigen gebruik worden benut. Doorzending is verboden. Wie deze verhalen bestelt conformeert zich aan deze voorwaarde.

 

Volgorde van bestellen:

1. U bestelt het set verhalen

2. U ontvangt een rekening per mail

3. U betaalt de rekening met vermelding van factuurnummer

4. U krijgt de verhalen toegezonden

 

Verspreiding verboden

De verhalen mogen niet per mail of op een andere manier anderen ter beschikking worden gesteld. Ze zijn uitsluitend bedoeld voor privédoeleinden om voor de Kerst een geschikt verhaal te vertellen of voor te lezen.

 

Korte inhoud ‘Digitale Kerstverhalenset 2012’

 

1. Kerstfeest bij de bleekgezichten

K. Norel

Bewerkt door MJ Ruissen

Hertevoet gaat op jacht met zijn vader om een eland te schieten voor zijn zieke moeder. Bij hun terugkeer is de medicijnman er, die beslist dat moeder naar de Beer moet om daar te sterven.

Moeder wordt in de sneeuw gelegd, maar Hertevoet gaat zijn moeder achterna en graaft een sneeuwhol, waar ze beiden in gaan liggen. Dan komen de bleekgezichten die hen meenemen op een slee.

Ze hebben goede medicijnen en moeder geneest. Ze vieren het Kerstfeest mee en leren waarom Jezus in een kribbe werd geboren.

 

2. Kerstfeest voor de verloren zoon

Oud verhaal

Joe Smith heeft in Noord-Amerika na hard werken een mooi bestaan opgebouwd. Zijn boerderij is sterk uitgebreid en hij heeft een opvolger. Maar plotseling sterft zijn vrouw. Sinds die tijd is de liefde van de hoeve verdwenen en komt het tot een breek met George, zijn enige zoon.

George trekt de wijde wereld in. Dan komt er een wederzijds sterk verlangen naar hereniging. Joe laat weten ‘Komt terug George, vader heeft je lief’.

Manda, de huishoudster, gelooft dat George zal terugkomen, maar Joe voelt zich een slechte vader die de moed dreigt op te geven dat zijn verloren zoon ooit terug zal komen …

 

3. Kerstfeest in Ravensbrück

R. Hoogerwerf-Holleman

In concentratiekamp Ravensbrück wordt Kerstfeest gevierd. Het Kerstevangelie wordt verteld. Dan komt er een kar met groenten …

De man die over het groententransport gaat, ziet de lange rijen vrou­wen en kinderen langs hem heentrekken. Zijn ogen staan verdrietig.

Hij weet wat de onge­lukkigen staat te wach­ten. Hij heeft zelf ook vrouw en kinderen. Opeens volgt hij de in­geving van zijn hart. Hij kijkt links en rechts en dan ... Hij wenkt de kin­deren die juist voorbij marcheren, aan de hand van hun moeder. ‘Kom,’ sist hij, ‘vlug!’

Vier ... vijf... nog één ... nog één. Dan wendt hij zich van de verbaasde vrouwen af. Hij duwt de kinderen één voor één in de lege manden en sluit de korven af met het rieten deksel.

 

4. ‘t Gebeurde onder een kerstverhaal

R. Hoogerwerf-Holleman

 

De kinderen hebben een sneeuwhut gebouwd en mogen ‘s avonds ook nog even er in spelen. Maar het is oorloog en om acht uur moet iedereen binnen zijn.

Ze vergeten de tijd en plotseling komt er een Duitse overvalwagen aanrijden

 

5. Die blijde heildag

R. Hoogerwerf-Holleman

Koster van Uddel ergert zich aan Aaltje van de Heideweg. Maar zij mag Kerstfeest vieren en als ze ziek wordt getuigt ze daarvan.

Dit brengt een omkeer bij de koster te weeg.

 

6. Kerstfeest (gedicht)

R. Hoogerwerf-Holleman

 

7. Oudejaarsavond (gedicht)

R. Hoogerwerf-Holleman

 

8. Nieuwjaar (gedicht)

R. Hoogerwerf-Holleman

 

9. Arm en toch rijk!

R. Hoogerwerf-Holleman

Jan wordt bij het zakkenmaken opgehitst door andere arbeiders om aan een demonstratie voor hogere lonen mee te doen. Maar hij wil er niet van weten. Dan wordt het Kerst …

 

10. Vergeven en vergeten

R. Hoogerwerf-Holleman

Het is 22 december 1943. Juffrouw Leensen zou hun nog iets zeggen. Vol spanning wachten zij wat de lerares nog heeft.

‘Ja meis­jes’, begint zij dan, ‘het plan waarover ik het met jullie hebben wil, is dit. Jullie hebben nu een paar weken vrij en nu heb ik iets bedacht. Het leek mij zo mooi als jullie die tijd eens besteedden om wat voor elkaar te doen. Juist in deze bijzonder schaarse tijd vraagt God van ons om elkaar te helpen. Ma­ken jullie in de Kerstva­kantie nu eens iets waar je elkaar blij mee kunt ma­ken? Een klein geschenk, iets nuttigs wat je hard no­dig hebt? Een paar wanten of een sjaal, een muts of bijvoorbeeld een breitas of een half schort?’

Na de vakantie krijgt iedereen iets moois, alleen een meisje krijgt een droge broodkorst. Wat gemeen! Wie heeft dat gedaan?

Later komt het uit en komt het toch weer goed …

 

11. Geen Kerstboompje

R. Hoogerwerf-Holleman

Op de rommelmarkt koop Jan-Jaap een kerstboompje met lichtjes. ‘Maar het is afgodendienst’, heeft de dominee gezegd.

Hij voelt er zich toch niet gelukkig mee en als de kerstboomverbranding plaatsvindt, doet hij er afstand van.

 

12. Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt

R. Hoogerwerf-Holleman

Jan de Jong is een stoere en harde werker. Hij zit op de ‘benzine’, zoals dat in de volksmond wordt genoemd. Die olieraffinaderij betaalt zijn werkne­mers goed uit en dat verzoet menigmaal de niet altijd schone arbeid.        

Hij trouwt met Lien. Ze krijgen een dochtertje. Op wordt Kerst, Lien doet inkopen op de markt, maar ’s avonds blijkt Jan ontslagen te zijn van zijn werk en hun dochtertje krijgt hoge koorts. Midden in de Kerstdag ligt het echtpaar op de knieën te bidden om haar behoud.

 

13. Tussen Kerst en Nieuwjaar

R. Hoogerwerf-Holleman

Jan Vergeer is een liefhebber van schaatsenrijden. Tussen Kerst en Nieuwjaar gaat het hard vriezen en de Ja, de domineesjongen, doet mee aan een schaatswedstrijd op zondagmiddag. Zijn vader komt er achter en geeft hij een oorveeg. Op de preekstoel voelt hij zich schuldig. Wie zal een reine geven uit een onreine?

 

Meer keuze 

Er zijn andere Kerstverhalensets, waarin u veel keuze hebt. Deze kunt u ook in een aparte mail bestellen, door bestelstrook (zie onder) te mailen naar [email protected]

 

Ja, we bestellen:

  • Digitale Kerstverhalensets 2002 t/m 2013 voor 50,00
  • Digitaal Voorleesverhalenset 2012 voor 10,00
  • Ds. DJ Budding vertelt mooie Kerstverhalen, deel 1 voor 9,95 met gratis digitaal Kerstset naar keuze (…..., vul het jaar in)
  • C. van den Bovenkamp vertelt mooie Kerstverhalen, deel 2 voor 9,95 met met gratis digitaal Kerstset naar keuze (…..., vul het jaar in)

Naam: ………………………………………………

Adres: ………………………………………………

Postcode en Plaats: ……………………………….

Mailadres: …………………………………………….

Tel. : ……………………………………………………..