Boekhandel webshop

Op zoek naar een boek buiten de uitgeverij? Bezoek onze vernieuwde boekenwebshop

Naar DeRamshoorn.nl

Digitale Kerstverhalen 2003

Digitale Kerstverhalen 2003
Model: n.v.t
Beschikbaarheid: Op voorraad
Prijs: EUR 5,00
Excl. BTW: EUR 5,00
Aantal:  

Digitale Kerstverhalen 2003

 

Lees dit eerst

Kerstverhalen in bijlage zijn allen auteursrechtelijk beschermd. Ze mogen alleen voor eigen gebruik worden benut. Doorzending is verboden. Wie deze verhalen bestelt conformeert zich aan deze voorwaarde.

 

Als u de verschuldigde 5 euro hebt overgemaakt naar gironummer 3195214 t.n.v. uitgeverij De Ramshoorn te Goes met vermelding Kerst 2003, vragen we u middels een mail dit te melden, zodat u niet hoeft te wachten op de Kerstverhalen.

 

Bestelstrook (zenden naar [email protected])

Ja, we:

0 hebben 5 euro overgemaakt naar 3195214 tnv uitgeverij De Ramshoorn, Goes

0 beloven de verhalen niet naar andere mailadressen te verzenden of anderszins te verspreiden.

0 vragen per omgaande Digitaal Kerstverhalenset2003 toe te zenden naar:

 

Naam: ......................................

Straatnaam: .........................

Postcode + Plaats: ................................. 

Mailadres: .................................................

 

KORTE INHOUD

 

Die trouwe houdt

Temidden van een zware storm worstelt weduwe Woudstra aan de troon van Gods genade. Zal na haar man ook haar zoon Bob het leven in de golven moeten laten? Het schip waarop haar kind voer, was voor de haven gesignaleerd, maar bleek toch onbereikbaar voor de reddingsboot.

Samen met de dominee knielt ze neer om uitkomst af te smeken. Wat een wonder dat ze onder God mag bukken: wat God doet, is goed.

Bob raakt ondertussen bewusteloos en dreigt van het schip geslingerd te worden. Opnieuw vaart de reddingsboot uit. Hoe loopt dat af?

Doelgroep: oudere jeugd en volwassenen

Ds. W.J. Karels

 

Als een brandhout uit het vuur

Simone wordt tijdens haar vakantie in de bossen van Frankrijk overvallen door een vreselijke bosbrand. Het elektrische hek dat hun vakantiewoning beschermt voor inbrekers gaat niet meer open. Wonderlijk wordt zij uit het vuur gered, maar voor haar moeder is het te laat. Alleen het Kerstevangelie kan uitkomst bieden en leren wat de Heere Jezus er voor over heeft gehad om zondaren uit het vuur te redden.

Doelgroep: alle leeftijden

André Boeder

 

 

 

Anneke’s Kerstfeest

Na het overlijden van haar moeder komt Anneke met haar vader en broer Arie terecht bij een onverschillige vrouw van wie ze geen liefde krijgt. Dat is anders bij haar vriendinnetje Marleen die haar meeneemt naar haar oma in het bejaardenhuis. Daar hoort ze voor het eerst in haar leven een dominee vertellen over de komst van de Heere Jezus naar de aarde om zalig te maken dat verloren is. In haar komt een oprecht verlangen die zaligheid te leren kennen.

Doelgroep: 65+ en basisschoolleeftijd

M.C.E. van Voorden-den Braber

 

Het ware licht

Elza krijgt verkering met een jongen van een andere kerkelijke richting, waarmee haar ouders niet blij zijn. Elza laat zich door hem beïnvloeden en haalt zelfs kerstversiering voor haar slaapkamer. Daarmee doet ze haar moeder veel verdriet. Alles moet ze weghalen. Op tweede Kerstdag wacht haar een verrassing…

Doelgroep: oudere jeugd

S.H. van der Kraan-Lindhout

 

1. DIE TROUWE HOUDT

 

Door de straten van een stil vissersdorp tornt een gebogen gestalte tegen de harde zuidwesterstorm op. De lange jas wappert hem om het lijf; met een hand houdt hij zijn hoed op het hoofd gedrukt. De wind snijdt hem bijna de adem af. Nu en dan staat hij even stil.

Zie, hij nadert de straat, waar weduwe Woudstra haar bange strijd worstelt. Een smalle streep licht valt door een kleine kier tussen de gordijntjes naar buiten. De wind giert door het smalle straatje. Met een klap vallen ergens twee dakpannen op de klinkers aan stukken. Enkele bomen zwiepen krakend mee met de wind. Daar houdt de man stil voor het huisje van weduwe Woudstra.

Even tast hij langs de deur, dan belt hij aan, maar hij hoort niets. Zou het geluid in de huilende wind verloren zijn gegaan? Hoor, daar klinken toch voetstappen. En dan gaat de deur open. Slechts een klein stukje, maar toch net genoeg om de man door te laten.

“Kom maar binnen, dominee”, zegt Evert en hij beeft. De dominee pakt zijn trillende hand, kijkt hem even aan, maar zegt niets.

“Kom maar”, zegt Evert en hij gaat de dominee voor naar de kamer. Daar zit Everts moeder, weduwe Woudstra. Het zweet staat op haar voorhoofd. Twee jaar geleden heeft ze haar man verloren! Verdronken is hij, vlak in het gezicht van de haven. En weer herinnert ze zich die vreselijke dagen. Voordat haar man wegvoer, om nooit meer terug te komen, hadden ze thuis nog met z'n vieren rond de tafel gezongen:

 

Zij die de zee bevaren

Met schepen, rijk bevracht,

Zien op de grote baren

Gods wijsheid, gunst en macht;

Daar leren zij de daân

Des Heeren klaar bemerken,

En in de diepe paân

Zijn grote wonderwerken.

 

 

Ds. W.J. Karels