De sprong in de sneeuw, P. de Zeeuw, luisterboek

De sprong in de sneeuw, P. de Zeeuw, luisterboek
Model: 9789461151117
Beschikbaarheid: Op voorraad
Prijs: EUR 16,75
Excl. BTW: EUR 16,75
Aantal:  

 

Luisterboek 'De sprong in de sneeuw' ​P. de Zeeuw

Ingesproken is de tekst van het gelijknamige boek ‘De sprong in de sneeuw’, P. de Zeeuw JGzn.

Wanneer Kees Verbeek in de hongerwinter van 1944 voedsel op zijn fiets wil meenemen naar huis, wordt hij gepakt als een stakende spoorwegman. Met een trein wordt hij vervoerd naar Duitsland. Terwijl zijn vrouw en kinderen in grote ongerustheid achterblijven, springt Kees uit de trein en moet hij zich schuilhouden om niet weer gegrepen te worden door de Duitsers. Het wordt een spannende, onvergetelijke Kerstdag.

 

Ingesproken door:

  • Leo Kosten (bekend ivm Bunyan-luisterboeken)

 

Liederen tussen de hoofdstukken:

  • Rhodé van Voorst

 

Overzicht P. de Zeeuw luisterboekenserie

1. Augustinus, de  boerenjongen van Thagaste (2 cd’s)

2. De sprong in de sneeuw (2 cd’s)

3. John Bunyan, de dappere ketellapper (3 cd’s)

 

--------------------------------------------------------------------

Ja, we abonneren ons op de historische luisterboekenserie en ontvangen ([email protected]):

… ex. Luisterboek De sprong in de sneeuw en volgende delen 12,50 ipv 15,95

... ex. Luisterboek Augustinus voor 12,50 ipv 15,95

... ex. Luisterboek John Bunyan voor 15,00 ipv 19,95

O Opzegtermijn: na opzegging ontving ik nog 3 delen

O Ik kies voor:  Verzending per post (portokosten: 2,00) / ophalen in de boekhandel te Goes / ophalen in boekhandel ……………………… te …………..

 

Naam: ……………………………………………

Straatnaam: ……………………………………..

Postcode en Plaats: ……………………………..

 

P. de Zeeuw JGzn. zijn leven en zijn werken

 

Afkomst

Wie was deze P. de Zeeuw, die altijd consequent JGzn. achter zijn naam liet zetten en meer dan 200 boeken schreef, voor volwassenen, maar vooral voor kinderen?

Pieter de Zeeuw werd op 7 mei 1890 in Rijsoord bij Ridderkerk geboren. Zijn vader had daar een vlasbedrijf. Zijn ouders waren gereformeerd, lid van de AR, en kregen naast Pieter nog tien kinderen, waarvan er twee vroeg zijn overleden. In die tijd was het Egyptische katoen in opkomst. Dat werd een zodanig ernstige concurrent voor de vlasboeren dat velen een ander bestaan zochten op te bouwen. Toen de vader van Pieter burgemeester van Ridderkerk kon worden, stopte ook hij met zijn bedrijf. Tot aan zijn dood bleef hij burgemeester.

Vader wilde graag dat zijn kinderen zich zouden inzetten voor het christelijk onderwijs, dat tot 1920 niet gelijkgesteld was met het openbaar onderwijs, waardoor de geldelijke beloning vaak zeer laag was.

n zoon – de oudste - voelde zich geroepen voor de klas te gaan staan: Pieter. Al op 14-jarige leeftijd ging hij hiervoor naar de Normaalschool, de toenmalige opleidingsschool voor onderwijzers. Al op zeer jonge leeftijd stond hij voor een klas met 40 leerlingen. Als kwekeling met akte verdiende hij honderd gulden per jaar voor de klas in Slikkerveer.

 

Ras verteller in het onderwijs

Achtereenvolgens gaf hij les in Giessendam, Barendrecht en Ridderkerk en vanaf 1918 in Nijkerk. In 1924 werd hij daar benoemd tot hoofd van de Gereformeerde school. Hij bleef dat tot zijn pensionering in september 1955. Hij bekleedde in deze woonplaats veel functies op kerkelijk en maatschappelijk gebied.

Op school was hij een meesterverteller; kinderen konden ademloos luisteren naar de verhalen die de meester bedacht. Deze verhalen hield hij in zijn hoofd en later schreef hij ze op. Zo ontstonden veel van zijn jeugdboekjes. Voor hij de tekst, het ging daarbij meestal om historische verhalen, aan het papier toevertrouwde, pleegde hij nauwkeurig onderzoek naar de bronnen.

Hij had daarvoor thuis een enorme bibliotheek tot zijn beschikking, werkelijk zijn het hele huis stond vol met boeken. De bibliotheek van De Zeeuw bevatte duizenden boeken op het gebied van geschiede­nis, politiek en ook veel literatuur.

Op zijn twaalfde jaar had hij zijn eerste historische verhaal over ‘De hooipluk­kers van Lochem’ geschreven. Van het manuscript maakte hij zelf een boekje, compleet met een verzonnen uitgeversnaam.

Zijn voorkeur was om al vertellend zijn klas te boeien met ver­halen uit de vaderlandse geschiede­nis. Algauw In die tijd begon hij zulke verha­len ook op te schrijven voor een weekblad, waaraan de bekende auteur Penning leiding aan gaf.

De Zeeuw dichtte zichzelf als schrijver een belangrijke taak toe. In een soort interview zei hij: ‘Een jeugdschrijver heeft een verantwoordelijke taak, want hij werkt niet in geringe mate mee aan de opvoeding van de kinderen, van ons volk dus. Zonder tot gepreek te vervallen mag hij vooral niet de geestelijke kant verwaarlozen. Hij schrijft voor jonge mensen met een eeuwigheidsbestem­ming. Een goed boek moet altijd een boodschap brengen. Het moet er vooral niet dik op liggen, maar de sfeer is hier bepalend. Is dat niet het geval dan geven we de kinderen ste­nen voor brood.’

P. de Zeeuw JGzn. heeft on­gelofelijk veel geschreven. Naast een leesboek over de kerkgeschiedenis verzorgde hij twaalf delen van de se­rie ‘Bonte Bloemen’, een leesboek voor de verschillende leerjaren van de christelijke school.

 

Huwelijk en gezin

De Zeeuw trouwde op 27-jarige leeftijd met Henriëtta Gerardina Voogel, een dochter van de predikant A. Voogel. Zij kregen drie zonen: Jan Gerrit, Arend en Gerardus.

Toen hij in Haik woonde, met de dichtstbijzijnde buur op een kilometer afstand, begon zijn schrijverschap zich te ontwikkelen. Daar schreef hij een boek dat hij opdroeg aan zijn vrouw: ‘Om de bruid’. Het verscheen in 1918 bij Drukkerij Libertas in Rotterdam. Later werd het boek herdrukt onder de titel ‘De bouwmeester en zijn bruid’.

Daarna zijn veel boeken – meer dan 200 - gevolgd.

 

Nevenfuncties

Hij was een man die nooit stilzat. Naast zijn beroep als hoofdonder­wijzer was hij jarenlang ouderling in de gereformeerde kerk,