Boekhandel webshop

Op zoek naar een boek buiten de uitgeverij? Bezoek onze vernieuwde boekenwebshop

Naar DeRamshoorn.nl

Catalogus 2023-2024

Nieuwe boeken en andere artikelen voor het hele gezin

Bekijk catalogus

26-delig Miniposterset Gelijkenissen, Uit Koninkrijk der hemelen is gelijk aan ...

26-delig Miniposterset Gelijkenissen, Uit Koninkrijk der hemelen is gelijk aan ...
Model: gelijk
Beschikbaarheid: Op voorraad
Prijs: EUR 26,00
Excl. BTW: EUR 26,00
Aantal:  

Miniposterset ‘Gelijkenissen uit de Bijbel’

Henk van den Brink

 

De Heere Jezus heeft gelijkenissen verteld om zaken van het Koninkrijk der hemelen te verklaren. Ontdekkend onderwijs voor Zijn discipelen, bedekkend onderwijs voor de goddelozen. Om dit onderwijs te verduidelijken heeft Henk van de Brink van 26 gelijkenissen originele, sprekende schilderijen gemaakt.

 

Op scholen, catechisaties, verenigingen en voor evangelisatiedoeleinden is behoefte aan bruikbaar visueel uitdeelmateriaal. Om aan deze behoefte tegemoet te komen zijn deze miniposters van gelijkenissen uit de Bijbel op A4 formaat gedrukt en op de achterzijde voorzien van een vertelling hierover met erbij horende gespreksvragen. Hierdoor is elke plaat een blijvende herinnering aan een (behandelde) gelijkenis en kan deze plaat nuttig zijn bij de huisgodsdienst of als evangelisatiemiddel.

 

Specificaties:

Formaat: A4

Prijs: 1,00 per plaat / bij afname van 5 sets 0,85

 

Achterzijde:

Deze mooie plaat heb ik gekregen ter gelegenheid van ………………………………

Datum: …………………………..

Van: …………………………………

 

Andere series met deze opzet:

a.  32 delig: Dieren uit de Bijbel

 

b. Wat gekend moet worden:

A4: Het Onze Vader,  De Wet des Heeren, Wilhelmus, Bijbelboeken op rijm, Lutherlied

A5: Dankdag, Biddag, Our Father Geloofsbelijdenis, Scheppingsdagen

(A4: 1,50, A3: 0,85)

 

c.   17-delig: Bijbelse taferelen, Rino Visser

 

d.  7-delig: Lummelplaten over de tabernakel

 

e.  5-delig: Troonswisseling

 

f.    17-delig. Oude Schoolplaten

 

Meditatieboek ds. BJ van Boven met deze schilderijen

Deze schilderijen worden opgenomen in een meditatie- en gedichtenboek met dezelfde opzet als ‘Al ’t schepsel moet Hem prijzen’.

De titel van dit boek is ‘Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan …’

Opzet: 26 schilderijen met korte toelichting, 52 meditaties van ds BJ van Boven, gedicht. Bij elk schilderij komen 2 meditaties. Verschijningsdatum: najaar 2018.

Doelgroep: uitdeelboek 

 

Ja, we bestellen (mailen naar [email protected]):

… ex. Miniposterset ‘Gelijkenissen uit de Bijbel’, 26-delig32 delig: Dieren uit de Bijbel

… ex. Wat gekend moet worden:

A4: Het Onze Vader,  De Wet des Heeren, Wilhelmus, Bijbelboeken op rijm, Lutherlied

A5: Dankdag, Biddag, Our Father Geloofsbelijdenis, Scheppingsdagen

(A4: 1,50, A3: 0,85)

… ex. 17-delig: Bijbelse taferelen, Rino Visser

… ex. 7-delig: Lummelplaten over de tabernakel

… ex. 5-delig: Troonswisseling

… ex. 17-delig. Oude Schoolplaten

​... ex. Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan ... ds. BJ van Boven, 17,95, na 31-12-2018 22,50

 

Naam: ……………………….

Straatnaam: ……………………

Postcode en Plaats: ………………

 

 

Inhoudsopgave

1.    De gelijkenis van de kaars (Mattheüs 5:14-16, Lukas 8:16-18)

2.   De gelijkenis van de brede en de enge poort (Mattheüs 7:13,14)

3.  De gelijkenis van de voorzichtige en de dwaze bouwer (Mattheüs 7:24-27)

4.  De gelijkenis van de zaaier (Mattheüs 13:1-23, Markus 4:1-20)

5.  De gelijkenis van het onkruid midden in de tarwe (Mattheüs 13:24-30, 37-43)

6.  De gelijkenis van de schat in de akker (Mattheüs 13:44)

7.   De gelijkenis van de parel van grote waarde (Mattheüs 13:45-46)

8.  De gelijkenis van het visnet (Mattheüs 13:47-50)

9.  De gelijkenis van de boze dienstknecht (Mattheüs 18:23-35)

10.                    De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Mattheüs 20:1-16)

11.                       De gelijkenis van de kwade wijngaardeniers (Mattheüs 21:33-46, Markus 12:1-12, Lukas 20:9-19)

12.                     De gelijkenis van de koninklijke bruiloft (Mattheüs 22:1-14, Lukas 14:15-24)

13.                     De gelijkenis van de wijze en dwaze maagden (Mattheüs 25:1-13)

14.                    De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lukas 10:25-37)

15.                     De gelijkenis van de onbeschaamde vriend (Lukas 11:5-13)

16.                    De gelijkenis van de rijke dwaas (Lukas 12:13-21)

17.                     De gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom (Lukas 13:6-9)

18.                    De gelijkenis van de torenbouw (Lukas 14:28-33)

19.                    De gelijkenis van het verloren schaap (Lukas 15:1-7)

20.                  De gelijkenis van de verloren penning (Lukas 15:8-10)

21.                     De gelijkenis van de verloren zoon (Lukas 15:11-32)

22.                    De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester (Lukas 16:1-13)

23. De gelijkenis van rijke man en de arme Lazarus (Lukas 16:19-31)

24. De gelijkenis van de goddeloze, onbarmhartige rechter (Lukas 18:1-8)

25. De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar (Lukas 18:9-14)

26. De gelijkenis van de tien ponden (Lukas 19:11-27)

 

 

 

1.    De gelijkenis van de zaaier (Mattheüs 13:1-23, Markus 4:1-20)

De Heere Jezus neemt Zijn discipelen mee naar het grote meer van Gennesareth. Hier zijn ze heel bekend. Hoe vaak hebben zij al op het meer gevist?

Veel mensen lopen met Hem mee. Ze willen Zijn wonderen zien en Zijn woorden horen. Wat wordt het druk om Jezus. Veel mensen verdringen elkaar, want iedereen wil vooraan staan. Dat wordt een probleem. Ze duwen Jezus haast het water in. Maar Jezus wijst naar een bootje dat daar net voor de kant ligt. ‘Laat Mij in dat schip gaan zitten’, zegt Hij, ‘ik ga dat als Mijn preekstoel gebruiken.’

De mensen die eerst niet goed begrijpen wat Jezus van plan is, schrikken eerst wanneer ze zien dat Jezus het schip ingaat. Zal Hij wegvaren en hen in de steek laten? Maar gelukkig gaat het schip gelijk weer voor anker. De mensen kunnen nu niet meer bij Jezus komen, maar Zijn woorden kunnen ze des te beter verstaan.

Jezus gaat een verhaal vertellen uit het dagelijkse leven van de Israëlieten. Prachtig vinden de mensen het, maar de meesten hebben niet door dat Jezus hun wat wil leren van het Koninkrijk van God. Zij zijn tevreden met het verhaal.

 

Jezus vertelt een gelijkenis. Een zaaier gaat uit om te zaaien. Het zaad valt op de akker en op het pad ernaast. Het zaad op het pad blijft daar niet lang liggen. Er komen gelijk vogels aangevlogen en die pikken daar zaadjes weg. Van dat kostbare zaad komt niets terecht. Wat jammer!

Gelukkig valt er veel zaad in de akker. Daar kunnen mooie grote tarweplanten gaan groeien en de boer hoopt op een rijke oogst. Na een paar weken komt de boer terug. Hij is benieuwd of er al tarweplanten te zien zijn.

Zijn aandacht gaat gelijk naar hoogopgeschoten planten. Verbazend, wat groeit het daar snel! Maar als hij tussen die planten in de aarde woelt, ziet hij hoe dat komt. Hier ligt maar een dun laagje grond op de rotsbodem. De zon verwarmt dat dunne laagje snel, waardoor de groei zo snel gaat. Maar de wortels kunnen niet naar beneden doorgroeien. De grond droogt nu al uit en het ontbreekt aan water en voedsel om door te groeien. Als de zon fel gaat schijnen, kwijnen ze weg en sterven ze af. Er komt van het zaad in het dunne laagje aarde niets terecht.

De boer zoekt verder. Daar lijkt het wel heel dicht bezaaid. Een groene waas belooft veel goeds. Maar als de boer beter kijkt, ziet hij tal van onkruidplanten tussen de tarwe staan. En die grote, sterke onkruidplanten drukken het goede zaad weg en daar komt niets van de oogst terecht.

Gelukkig is er ook zaad in de goede aarde gevallen. Daar worden het hoge, sterke planten. De ene plant brengt 30 korrels op, bij een andere plant zitten er 60 of 100 korrels in de halm, waardoor die diep doorbuigt.

Nu is het verhaal uit en Jezus roept: ‘Wie oren heeft om te horen, die hore!’

De mensen zijn verbaasd. Ze hebben het verhaal toch goed begrepen? Ze weten heus wel dat niet al het gezaaide goed terechtkomt en dat er veel zaad verloren gaat. Maar de discipelen komen naar hun Meester en vragen: ‘U spreekt door een gelijkenis. Waarom doet U dat?’

‘Ik spreek tot de mensen in geheimtaal. Ze denken te begrijpen wat Ik bedoel, maar ze zijn ziende blind en horende doof. Ze vinden het een mooi verhaal over iets wat ze dagelijks zien. Wat Ik ermee wil zeggen, zal Ik jullie uitleggen. De zaaier is degene die Gods Woord bekendmaakt. Zijn woorden zijn het zaad dat gezaaid wordt op de hartenakker van de hoorders.’

Er zijn mensen die wel luisteren, maar ze vergeten het even vlug. Dat komt door de duivel die het al druk heeft op de stoep van de kerk. Hij laat mensen snel vergeten waarover gepreekt is, zodat ze zich niets van de waarschuwingen aantrekken. Dat wordt bedoeld met het zaad dat op het harde pad terechtkwam en door de vogels werd weggepikt.

Er zijn ook hoorders die ontroerd zijn. Hun hart is week en ze prijzen de Heere voor Zijn goedheid. Ze gaan netjes leven en ze lijken kinderen van God te zijn. Algauw worden ze uitgelachen om hun godsdienstigheid. Daar kunnen ze niet tegen. Ze hadden verwacht geëerd te worden, maar ze worden veracht. Dat hebben ze er niet voor over. Daarom geven ze algauw hun godsdienst er aan. En het Woord van God, waar ze zo bewogen onder waren, vergeten ze. Ze lijken op het zaad dat snel opgroeit en daarna verdort, omdat ze niet de diepte in willen gaan. Ze missen schuldbesef en schuldvergeving. Het loopt met hen op niets uit.

Anderen komen ook onder de indruk van het Woord. Als ze naar de kerkdienst luisteren, denken ze: Inderdaad, we moeten God zoeken. Maar thuisgekomen zitten ze gauw achter hun computer. Daar kunnen ze alles van de wereld bekijken en van het leven genieten. Ook denken ze dat het belangrijk is om rijk te worden. Dat zijn allemaal onkruidplanten die het Woord verstikken. Dat wordt voorgesteld door het zaad dat tussen de onkruidplanten viel.

Gelukkig zijn er ook die in het verborgen tot God gaan smeken om een kind van God te mogen worden. Zo iemand wordt nederig en hemelsgezind. Bij hem komt er veel vrucht. Zo iemand gaat de Heere oprecht dienen. Dat is het zaad dat in de goede aarde gezaaid werd. Bij hen zullen er veel vruchten gevonden worden.

 

Gespreksvragen:

1.    In Markus 4:12 staat: ‘Opdat zij ziende zien en niet bemerken, en horende horen en niet verstaan.’ Verklaar deze woorden van de Heere Jezus (Matth. 13:14, 2 Thess. 2:11, 12).

2.   Welke verschillende soorten geloof komen in deze gelijkenis aan de orde?

3.   Wat zijn de kenmerken van het nabijkomende werk des Geestes?

4.  Wat zijn de kenmerken van zaligmakend geloof?