P. de Zeeuwboeken in leerzame historische serie

P. de Zeeuwboeken in leerzame historische serie

 

P. de Zeeuw JGzn heeft een tal van historische jeugdboeken geschreven. De waardevolste uitgaven over bekende personen uit de (kerk)geschiedenis van de meesterverteller P. de Zeeuw JGzn worden opgenomen in de historische serie voor jong en oud.

 

De tekst wordt herschreven, voorzien van extra informatie en ingevoegd in de historische jeugdserie.

 

Achterin: leerzame samenvatting. Verschijnt 3 maandelijks.

 

Abonneren? €3,- of €4,- voordeel. U betaalt dan € 6,95 (i.p.v. 9,95) of max.  € 9,95 (i.p.v. 14,95) per deel. Na opzegging ontvangt u nog 3 delen.

 

Als welkomstgeschenk bij uw abonnement op de historische jeugdserie ontvangt u een bestaand boek van uitgeverij De Ramshoorn.

 

U kunt zich desgewenst apart abonneren op de 'P. de Zeeuwserie'; dan ontvangt u de andere historische boeken voor jong en oud niet. Alleen de boeken van P. de Zeeuw!

 

Overzicht historische jeugdboekserie, vanaf deel 15:

Dl. 15. Augustinus - De boerenjongen van Thagaste - augustus 2015 (= Dl. 1. P. de Zeeuwserie)

           € 9,95 (abonnementsprijs €6,95)

Dl. 16. De bewaker van Johannes de Doper, Ds. DJ Budding

            €14,95 (abonnementsprijs  €9,95)

Dl. 17. John Knox - De hervormer van Schotland - november 2015 (= Dl. 2. P. de Zeeuwserie)

           €14,95 (abonnementsprijs  €9,95)

Dl. 18. John Bunyan - De dappere ketellapper - februari 2015 (= Dl. 3. P. de Zeeuwserie)

           €9,95 (abonnementsprijs  €6,95)

Dl. 19. Ulrich Zwingli – Hervormer van Zwitserland –  mei 2015 (= Dl. 4. P. de Zeeuwserie)

           € 14,95 (abonnementsprijs  €9,95)

Dl. 20. De Boerenoorlog – Hij en geen ander –  aug. 2016 (= Dl. 5. P. de Zeeuwserie)

           €14,95 (abonnementsprijs  €9,95)

Dl. 21. Zeven jodinnen, R. Hoogerwerf-Holleman - nov. 2016

       €14,95 (abonnementsprijs  €9,95 )

 

Abonneren op P. de Zeeuwserie of wilt u meer informatie weten?  Neem contact met ons op!

Telefoonnummer: 0113-221 909

Mail: [email protected]