Boekhandel webshop

Op zoek naar een boek buiten de uitgeverij? Bezoek onze vernieuwde boekenwebshop

Naar DeRamshoorn.nl

Catalogus 2023-2024

Nieuwe boeken en andere artikelen voor het hele gezin

Bekijk catalogus

Boekpresentatie jeugboek uit historische jeugdserie

‘De dominee die niet meer preken mocht. Over het leven van ds. Koelman, Ds. CJ Meeuse

Programma 

Datum: 17 april 2014, 13.30 - 14.30 uur.
Plaats: De Keure, Kloosterstraat 30/32, 4524 BL Sluis (in dit gebouw zijn beide meewerkende basisscholen gehuisvest)

Hierbij hopen aanwezig te zijn:

-      leerlingen van groep 7 en 8 obs te Sluis,
-      -auteur, ds. CJ Meeuse
-      uitgever, Rene Ruissen
-      wethouder
-      groepsleerkrachten
-      Leiding scholen: dhr. Leon Meijers van obs JH van Dale en dhr. Paul Scherbeijn van RK bs St. Jan te Sluis. 

1.   Welkom namens de scholen: 
De heer Paul Scherbeijn, directeur van R.K. basisschool St. Jan te Sluis.

2.   Een paar leerlingen lezen een stukje voor uit het boek. Van elke school een leerling.
3. Verhaal over ds. Koelman voor de jeugd door auteur.

  Beeldpresentatie: Sluis en ds. Koelman.

4.   Dankwoord uitgever en overhandiging van het boek aan auteur, wethouder en school (2 leerlingen)
5.   Dankwoord wethouder 
6.   Tractatie op Zeeuwse bolussen.

Aantal kinderen 35 (groepen 7 en 8 van beide scholen).

Aantal leerkrachten 4.