Boekhandel webshop

Op zoek naar een boek buiten de uitgeverij? Bezoek onze vernieuwde boekenwebshop

Naar DeRamshoorn.nl

Digitale Kerstverhalen 2014, C vd Bovenkamp, Jannie van Belzen e.a.

Digitale Kerstverhalen 2014, C vd Bovenkamp, Jannie van Belzen e.a.
Model: 2014
Beschikbaarheid: Op voorraad
Prijs: EUR 5,00
Excl. BTW: EUR 5,00
Aantal:  

Kerstverhalen 2014

Inhoudsopgave

 

1. Vlucht naar de vrijheid

C. van den Bovenkamp

 

Peter Gornowitsji woont in Rusland. Zijn oma is een christin en wordt gevangen genomen. Peter komt in een pleeggezin terecht en aangesteld als gevangenisbewaker. Daar ontmoet hij zijn oma weer. Zij vertelt van de vreselijke verdrukkingen, maar hoe de Heere hielp.

Juist wanneer Peter zijn laatste ronde doet als gevangenisbewaarder – hij zal overgeplaatst worden naar de grens met Noorwegen als grenswachter – is zijn lieve oma gestorven.

Op 24 december gaat Peter de raad van zijn overleden oma opvolgen en wikkelt zich in een laken om al rollend naar de vrijheid te rollen. Maar dan klinkt er een schot. Zal hij Kerstfeest mogen meevieren in het vrije westen?

 

2. Een bijzondere kerstavond in oorlogstijd

C. van den Bovenkamp

 

George slaat op de vlucht wanneer Duitse overvalwagens worden gesignaleerd. Hij is lid van de knokploeg die juist van plan was in de Kerstnacht in het gemeentehuis een overval te wagen en het bevolkingsregister te stelen. Maar stel je voor dat ze verraden zijn door een gevangen genomen lid van de knokploeg, dan is hij er gloeiend bij. Angstig slaat hij op de vlucht en verbergt zich in een schuurtje op het land. Maar er zijn daar nog meer mensen binnen ..

Wat voor Kerstfeest zal hem voor hem worden?

 

3. Kerstfeest in een concentratiekamp

C. van den Bovenkamp

 

Madame Louise de la Fonteine, een jonge vrouw uit het Franse stadje Brest, een christin, kwam in de verschrikkelijke laatste wereldoorlog, in de vrouwengevangenis van Ravensbrück terecht. Dit was een van Hitlers vreselijkste concentratiekampen.

Louise was een fel medestrijdster in het Franse verzet. Ze was bovenal een geweldig pientere vrouw, die beslist niet voor één gat te vangen was. En toch ... op zekere dag werd ze door een Duitse pa­trouillegroep meegevoerd. Na een uitvoerig kruisverhoor werd ze over­gebracht naar het kamp Ravensbrück.

In deze vrouwengevangenis probeert men Kerstfeest te vieren, maar Duitse bewaakster sturen de bloedhonden op hen af en Louise de la Fonteine krijgt geen tijd genoeg om zich in veiligheid te begeven …

 

4. De vlucht van Rachel Polak

Jannie van Belzen

 

De Joodse familie Polak wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog weggevoerd. Jannie schrijft:

‘Dan horen ze het aanzwellend geluid van een vrachtauto. Willie rent naar de voorkamer en blijft verbijsterd staan kijken. Een grote legerauto staat met piepende remmen voor het huis van de familie Polak stil. Een groep mannen in uniform, met groene helmen op, hollen naar de voordeur. Roepen: ‘Open doen, snel, snel!’

Rachel leunt snikkend tegen Willie aan en probeert naar buiten te kijken. Willie trekt haar een eindje opzij en fluistert ‘Stilstaan, niet bewegen.’

Rachel snikt: ‘Ik wil naar huis, ik wil naar mama.’’

Vanuit de het kamp komt er goed bericht. Vader Polak aanmoedigt aan om in Jezus van Nazareth te geloven, Die als een hulploos Kind geboren werd om hulpelozen te redden.

 

5. Ruzie om een parkeerplaats

Jannie J. van Belzen - Poortvliet

 

Bobs vader is tandarts en bemoeit zich weinig met de verhuizing en inrichting van hun nieuwe huis. De verhouding met zijn vrouw wordt er niet beter op. Bob merkt dat aan zijn moeder. Ruzie tussen zijn ouders is het gevolg.

Wanneer ze kerstinkopen gaan doen is het geweldig druk op de parkeerplaats. Moeder kan zo gauw geen plaatsje vinden en probeert een wachtend iemand weg te jagen. Ze gedraagt zich onbehoorlijk door te gaan toeteren, terwijl haar zoon hun hond uitlaat.

Het wordt ruzie op Kerstdag op het parkeerterrein. ’s Avonds is er een groot Kerstconcert in de Maria Magdalenakerk. Daar komen ze naast de vrouw te zitten waar Bobs moeder zo boos op was geweest en waar ze zich nu geweldig om schaamt. Ze biedt haar excuses aan en tussen hen komt alles weer goed.

 

6. Kerstfeest in het diepste geheim

Het is al meer dan vierhonderd en vijftig jaar geleden dat de Hervorming begon toen Maarten Luther zijn stellingen tegen misstanden in de Roomse kerk aan de deur van de slotkapel te Witten berg in Duitsland spijkerde. Het Kerst­verhaal dat hier volgt speelt in die Hervormingstijd, toen veel mensen de dood vonden, omdat zij de nieuwe leer waren toegedaan.

Andries Wouterszoon was dertien jaar oud toen hij een Kerstfeestviering meemaakte in het diepste geheim. Hij woonde in Gorkum en het was niet veilig om naar de kerk te gaan. Er waren veel verklikkers, maar toch leeft de wens om het Kerstevangelie te hore. Zijn vader wil de dominee op een geheime plaats de mensen bijeen laten komen. Maar waar? Ineens komt Andries met het plan om het in het in een oude schuur te doen, die tegen de stadswal is aangebouwd. Hij weet dat er een geheime gang is om bij gevaar om buiten de stad te komen. Zal het lukken?

 

7. Kerstfeest in de roef

Op de Rival is het armoe troef. De luiken van het schip hebben hard een goede teerbeurt nodig en geld komt er niet in het laatje van de schipper. Het is crisistijd. Zo lang hun schip aan de kant moet blijven liggen, omdat er geen werk voor hem is, klimt de nood met de dag.

Alex mag de luiken gaan teren. Maar dan valt hij in het ruim. Hij breekt zijn been en moet rust nemen in de kajuit. Dan komt een dominee langs die evangeliseert in de Rotterdamse havens. Hij ziet de armoe en nodigt het schippersgezin uit om Kerstfeest aan wal te komen vieren.

Maar ze hebben niet eens mooie kleren!

Voor alles komt een oplossing en het wordt een heel bijzonder Kerstfeest.

 

8. Hennie’s Kerstfeest (jonge kinderen)

Hennie steelt een reep chocola die voor een kind van school voor het Kerstfeest bedoelt is. Ze bekent haar schuld en dan pas komt er rust in haar hart om Kerstfeest te vieren.

 

9. Kerst met een missie
Jannie van Belzen

Evelien heeft een halfzus die in Canada woont. An is een dochter uit moeders tweede huwelijk. Ze hebben al jaren geen contact meer met elkaar.   Onverwachts valt er een brief van An in de brievenbus.

Ze schrijft over  de spijt die ze heeft. Vraagt moeder en Evelien om vergeving. An hoopt met de kerstdagen naar  Nederland te komen.

Om zoals vanouds samen met moeder het kerstfeest te vieren. 

Moeder die in een verpleegtehuis woont is vergevensgezind. En blij met haar komst van haar oudste. Evelien blijft boos en wil eerst hartig woordje met die halfzus spreken.

Over het verdriet wat ze moeder en haar al die jaren heeft aangedaan. Evelien is op weg naar het verpleegtehuis, waar moeder en An op haar wachten.

Onderweg gebeurd van alles. Zal het tot een verzoening komen?

 

10. De Kerstgeschiedenis uit de Bijbel

Maria is in verwachting. Jozef begrijpt het niet. Hij is nog niet met haar getrouwd en krijgt ze nu al een kind. Hoe kan dat toch?

Een engel maakt het hem bekend dat God de Vader de Vader is van het Kind wat uit Maria geboren zal worden. Hij zal de Zaligmaker zijn.

Koning Herodes zegt dat iedereen zich moet laten opschrijven in de plaats waar hij ooit vandaan komt. Jozef en Maria zijn nog familie van koning David. Ze moeten naar Betlehem reizen. Daar gebeurt een groot wonder.

De herders en de wijzen zijn er blij om, maar Herodes niet. Hij wil het Kind doden …