Boekhandel webshop

Op zoek naar een boek buiten de uitgeverij? Bezoek onze vernieuwde boekenwebshop

Naar DeRamshoorn.nl

Digitale Kerstverhalen 2007

Digitale Kerstverhalen 2007
Model: n.v.t
Beschikbaarheid: Op voorraad
Prijs: EUR 5,00
Excl. BTW: EUR 5,00
Aantal:  

Digitale Kerstverhalen 2007

 

Lees dit eerst

Kerstverhalen in bijlage zijn allen auteursrechtelijk beschermd. Ze mogen alleen voor eigen gebruik worden benut. Doorzending is verboden. Wie deze verhalen bestelt conformeert zich aan deze voorwaarde.

 

Als u de verschuldigde 5 euro hebt overgemaakt naar gironummer 3195214 t.n.v. uitgeverij De Ramshoorn te Goes met vermelding Kerst 2007, vragen we u middels een mail dit te melden, zodat u niet hoeft te wachten op de Kerstverhalen.

 

Bestelstrook (zenden naar [email protected])

Ja, we:

0 hebben 5 euro overgemaakt naar 3195214 tnv uitgeverij De Ramshoorn, Goes

0 beloven de verhalen niet naar andere mailadressen te verzenden of anderszins te verspreiden.

0 vragen per omgaande Digitaal Kerstverhalenset2007 toe te zenden naar:

 

Naam: ......................................

Straatnaam: .........................

Postcode + Plaats: ................................. 

Mailadres: .................................................

 

KORTE INHOUD

WIL TEGEN WIL

Boer Jansen verliest z’n zoon en rijkdom en emigreert naar Amerika om geluk te zoeken. Zijn godvrezende vrouw wijst hem erop dat dat geluk alleen bij haar God te vinden is. Daar aangekomen krijgen ze twee kinderen die tijdens de kerstfeestviering bij hun buren bedreigd worden door wolven. Alles mag meewerken voor de viering van het Kerstfeest.

 

Dit oude verhaal is ook beschikbaar op MC De mooiste Kerstverhalen deel 3, ingesproken door Ada Vos. Auteur onbekend.

 

2. Het grote Kerstgeschenk voor de Bataks

Ludwig Nommensen krijgt in het Batakland met veel tegenstand te maken, maar uit alle gevaren uitgered mag hij het Kerstevangelie aan de heidenen onder rijke zegen brengen.

 

MC Capelle, bewerkt door MJ Ruissen

 

3. Met Kerstfeest thuis

Janus is een onverschillige matroos die de beloftes van God voor Zijn volk om hen in de schaduw des Almachtigen te plaatsen koud laat. Bij zijn vertrek laat zijn moeder – zij is weduwe – hem biddend over aan de zorg van Jaap, haar buurman. Deze vertelt van een vreselijk einde van een vloeker en zegt dat Jaap ook bereid moet zijn om die grote reis te maken.

Wanneer hun schip vastloopt op een zandbank, raak Janus te water. Jaap redt hem, maar zijn buurman mag met Kerstfeest thuis komen.

Naar een oud verhaal, bewerkt door MJ Ruissen

 

4. DE KLEINE ENGEL

Jaap, de zwerver, raakt verslaafd aan drank en drugs en is een dakloze in Amsterdam. Hij heeft gebroken met God en zijn moeder vaarwel gedragen. Nooit wilde hij terugkeren. Een kleine jongen van vier jaar brengt hem het Kerstevangelie in herinnering en mag als een kleine engel het middel zijn tot zijn terugkeer.

 

R. Hoogerwerf-Holleman

 

5. De geboorte van de Heere Jezus op het Kerstfeest

Mooi gedicht om voor te lezen.

 

6. Verwisseling der tijden

Mooi gedicht voor o.a. bij de jaarwisseling

 

7. Geen Kerstboompje

Jan-Jaap koopt op de rommelmarkt voor het goede doel een klein kerstboompje om zo kerstfeest te vieren. Het brengt echter niet de vreugde voor hem die hij ervan verwacht.

R. Hoogerwerf-Holleman

 

 

8. Een kerstpreek voor Simone

Simone is doof en erg gehecht aan Flappy, een bruin konijn. Maar vader loopt 5 hechtingen op als hij het konijn verzorgd. Er is maar een oplossing: het konijn moet weg! Simone kan dat niet verwerken.

Vader kiest er dan voor het konijn in het buitengebied los te laten. Tijdens de Kerstdagen missen ze Simone en dan vinden ze haar aan het eind van een remspoor…

Jannie van Belzen-Poortvliet

 

9. Eenzaam, maar niet alleen

De eenzaamheid van moeder Corry wegens het verlies van haar geliefde man is bijzonder rond de Kerstdagen erg. Toch mag ze ervaren onder het Woord: eenzaam maar niet alleen. Mooi verhaal voor ouderen.

M.C.E. van Voorden-den Braber

 

WIL TEGEN WIL

Boer Jansen verliest z’n zoon en rijkdom en emigreert naar Amerika om geluk te zoeken. Zijn godvrezende vrouw wijst hem erop dat dat geluk alleen bij haar God te vinden is. Daar aangekomen krijgen ze twee kinderen die tijdens de kerstfeestviering bij hun buren bedreigd worden door wolven. Alles mag meewerken voor de viering van het Kerstfeest.

 

Ik neem jullie, jongens en meisjes, in gedachten mee naar een dorpje op de Veluwe, genoemd Soeren. Daar woonde, even buiten het dorp, op een prachtige, grote boerderij boer Jansen, een harde, norse, rijke en trotse boer.

Hard en nors was hij tegen zijn knechten, stug tegenover de mensen van het dorp. Als jongen was hij altijd op zichzelf, en toen hij ouder werd, veranderde dat niet. Maar het was geen verlegenheid, maar trots. Als de enige zoon van rijke ouders, voelde zich verheven boven de overige boe­renzoons. En deze waren heimelijk bang voor hem.

Weer verliepen jaren, Jansen trouwde, maar kort daarna stierven zijn ouders plotseling. Boer Jansen werd daarna nog stugger en stuurser, in tegenstelling met zijn vrouw.

Zij was een lief, aardig mens, hield veel van Jansen en was goed voor het personeel. Dat kwam vooral hierdoor dat zij thuis onderwezen was uit Gods Woord en dat dat z’n vruchten afwierp. Maar Jansen miste dat alles. Hij leefde zonder God en wilde van de godsdienst niets weten. Wel hield hij veel van haar, maar toch wilde hij niet dat zij veel over haar geloof sprak.

Maar God zelf zou hem wel opzoeken en klein krijgen. De Heere zou hem straffen in het liefste, dat hij had. Want, hij hield veel van zijn vrouw, nóg meer van zijn twee kinderen.

De oudste, Klaas, was een stevige jongen van 6 jaar. En de jongste was óók een jongen nu ongeveer 1 jaar oud. Op zijn kinderen was al zijn hoop gevestigd; zij zouden hem helpen de boerderij nog groter te maken.

Zijn vrouw had hem dikwijls gewaarschuwd daar toch niet te vast op te rekenen, want dat God het wel eens anders kon laten lopen, maar dan glimlachte hij maar wat.

Beven in de kast lag toch immers zoveel geld. Nee. Daar wilde hij niet van horen. Hij dacht er helemaal niet aan, dat zijn kinderen nog niet groot waren en toch konden sterven. Welnee zulke gezonde kinderen! Maar wat hij niet wilde geloven, gebeurde toch.

 

't Was zomer. De hooibouw was bijna binnen. Nog één wa­genvracht en de schuren waren vol. De hele winter zouden de beesten weer te eten hebben. Klaas was meege­gaan. Bovenop het hooi zat hij. Parmantig keek hij lachend rond. Wat was dat mooi! Voorop liepen zijn vader met twee knechts. Hobbelend ging de wagen over het land.

Klaas had de grootste pret. Hij zat maar te schudden. Maar plotseling gebeurde het. De wagen ging door een diepe kuil en helde over.

Klaas zwaaide net naar een knecht van de buurman en kom zich door den schok niet meer in evenwicht houden. Met een luiden gil viel hij van het hooi af, vlak voor het achterwiel. Nog een gil, een schok van den wagen en met een ruk hield Jansen den wagen stil. Vliegensvlug sprong hij er af, rende naar achter en daar lag Klaas, stil, wit, met gesloten ogen en geheel bebloed gezicht. Het achterwiel was hem over het hoofd gegaan.

Snel ging één der knechten een ladder halen, de andere om den dokter.

Voorzichtig werd Klaas er op gelegd, roerloos lag hij. Toen ze thuis kwamen, was de dokter er ook al en toen hij Klaas had onderzocht, schudde hij het hoofd.

‘Hier kan geen menselijke hulp meer baten, Jansen. Hoogstens een kwartier kan hij nog leven.’

Nog éénmaal opende hij de ogen, keek vader en moeder aan, en sloot ze weer, voor altijd. Klaas, de trots van boer Jansen, was gestorven.

Wild van smart was Jansen, in-bedroefd zijn vrouw. De eerste leefde geheel in opstand tegen God, Die hij de schuld gaf.