Boekhandel webshop

Op zoek naar een boek buiten de uitgeverij? Bezoek onze vernieuwde boekenwebshop

Naar DeRamshoorn.nl

Digitale Kerstverhalen 2006

Digitale Kerstverhalen 2006
Model: n.v.t
Beschikbaarheid: Op voorraad
Prijs: EUR 5,00
Excl. BTW: EUR 5,00
Aantal:  

Digitale Kerstverhalen 2006

 

Lees dit eerst

Kerstverhalen in bijlage zijn allen auteursrechtelijk beschermd. Ze mogen alleen voor eigen gebruik worden benut. Doorzending is verboden. Wie deze verhalen bestelt conformeert zich aan deze voorwaarde.

 

Als u de verschuldigde 5 euro hebt overgemaakt naar gironummer 3195214 t.n.v. uitgeverij De Ramshoorn te Goes met vermelding Kerst 2006, vragen we u middels een mail dit te melden, zodat u niet hoeft te wachten op de Kerstverhalen.

 

Bestelstrook (zenden naar [email protected])

Ja, we:

0 hebben 5 euro overgemaakt naar 3195214 tnv uitgeverij De Ramshoorn, Goes

0 beloven de verhalen niet naar andere mailadressen te verzenden of anderszins te verspreiden.

0 vragen per omgaande Digitaal Kerstverhalenset2006 toe te zenden naar:

 

Naam: ......................................

Straatnaam: .........................

Postcode + Plaats: ................................. 

Mailadres: .................................................

 

KORTE INHOUD

1. Een Kerstavond met een ‘vreemde’

Tante zegt: ‘Wat is er kind?’

Marry wijst naar het huis van de buurman en zegt: ‘Kijk tante, er brandt geen licht bij de buurman. Wat zou er zijn?’

‘Kind je laat me schrikken, dat is toch niks bijzonders dat het donker is. Die man is gewoon niet thuis. Hij kan ook wel ergens uitgenodigd zijn met de kerstdagen, net als ik.’

Ze gaan op onderzoek uit. Wat is er met de alleenstaande buurman aan de hand? Er is toch niet iets ergs gebeurd?

 

Jannie van Belzen-Poortvliet

 

2. Een Kerstgift voor de Prins

Ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog lieten de Spanjaarden een kanaal graven tussen de Rijn en de Maas om aanvallen van troepen van de prins van Oranje, Frederik-Hendrik,  te voorkomen. De gravers wachtten evenwel op hun soldij dat hun voor het eind van het jaar zou worden uitgekeerd.

Als tijdens de Kerstdagen een Hollandse schipper gevraagd wordt dit geld te bezorgen, maakt hij een slim plan om de prins te helpen en het vaderland te redden van de hand van de onderdrukker. Het wordt een heel spannende tocht.

 

MJ Ruissen, met toestemming voor dit doel bewerkt

verhaal van P. de Zeeuw, uitgave van Meidema te Delft.

 

3. Niels’ wens

Bij familie Boot kijkt men erg uit naar de baby die op komst is. Niels wil het liefst een broertje, dat is stoerder dan een meisje. Maar als het een mongooltje blijkt te zijn, gaan ze door een diep dal om dit te aanvaarden als een Godsgeschenk. Het Kerstfeest krijgt ineens veel meer betekenis voor hen.

Jannie van Belzen- Poortvliet

 

1. Een Kerstavond met een ‘vreemde’

Jannie van Belzen-Poortvliet

 

De wind blaast de laatste bladeren door de straat, het is koud en guur. De regen klettert tegen de ruiten, soms is het natte sneeuw.

Marry kijkt door het raam en denkt: wat een weertje, ze rilt ervan. Opeens valt haar blik op het huis van de nieuwe buurman. Ze kijkt nog eens goed, ja hoor hij zit voor het raam.

Hij ziet haar ook staan, ze steekt haar hand op, hij zwaait terug.

Terwijl ze naar de thermostaat loopt om de verwarming iets hoger de zetten, komt er een schuldgevoel in haar op.

Nog een klein weekje, dan hopen ze weer Kerstfeest te vieren. Wat gaat de tijd toch snel.

Voor de buurman gaan de dagen niet snel, hij is eenzaam. Dat was het eerste wat hij zei, tijdens haar bezoekje een poosje geleden. Toen heeft ze voorgesteld dat hij maar eens een keer bij hun moet komen eten.

Wel na de kerstdagen, nu heeft ze het nog zo druk met van alles en nog wat. Ze zag dat zijn ogen blij oplichten.

 

Marry loopt naar de keuken en kijkt in de grote pan met aardappelen, pakt een vork en prikt in een aardappel. Bijna gaar, denkt ze goedkeurend.

Dan kijkt ze op de klok, dat valt mee, ze is goed op schema vandaag.

De kleine Willeke slaapt nog even, de jongens maken hun huiswerk en Marjolein speelt met een vriendinnetje winkeltje in de serre.

Ze zijn kerstinkopen aan het doen, ze glimlacht, wat een kind niet overneemt. Nu even bijkomen met een kopje thee en de krant die net in de bus viel. Terwijl ze een kopje thee klaar maakt gaat de telefoon.

Ze neemt op. Aan de andere kant van de lijn klinkt een vriendelijke stem. ‘Goede middag mevrouw, heeft u even tijd?’

Ze antwoordt zwakjes: ‘eventjes.. ik ben met mijn eten bezig.’

Daar haakt de mevrouw aan de andere kant van de lijn goed op in.

‘Weet u al, wat u als hoofdgerecht gaat eten met de kerstdagen?’

Marry antwoordt een beetje plagend: ‘Daar zal u niet over wakker liggen….’

Waarop de mevrouw antwoordt. ‘Nee, daar heeft u gelijk in, maar u misschien wel?’

Nu moet Marry toch een beetje lachen. Zij wakker liggen daarvan?

De mevrouw praat verder. ‘Voor een redelijke prijs, verzorgen wij een hoofdmenu voor u, er zijn vele variaties…’

Marry luistert al niet meer en zegt snel: ‘Het spijt mij, daar heb ik geen interesse in.’

Ze hoort de teleurstelling in de stem aan de andere kant die zegt: ‘Dat is dan jammer, verder wens ik u nog een prettige avond en een zalig Kerstfeest!’ Tuut, tuut, tuut.

Verbaasd staat Marry met de telefoon in handen en denkt ‘zalig Kerstfeest’.